Terug
Gepubliceerd op 22/02/2022

2022_RMW_00008 - Verschuiving uitgaande subsidiemiddelen werkingsjaar 2022 tussen twee externe werkvloeren - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 21/02/2022 - 19:01 hybride zitting
Datum beslissing: ma 21/02/2022 - 22:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00008 - Verschuiving uitgaande subsidiemiddelen werkingsjaar 2022 tussen twee externe werkvloeren - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00008 - Verschuiving uitgaande subsidiemiddelen werkingsjaar 2022 tussen twee externe werkvloeren - Goedkeuring 2022_RMW_00008 - Verschuiving uitgaande subsidiemiddelen werkingsjaar 2022 tussen twee externe werkvloeren - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 • Voorgestelde uitgaven

  € 16.200,43

  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 2e lid, 17°.
 • Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  De Raad voor maatschappelijk welzijn van 23.04.2019 keurde een kader goed van subsidieoproepen voor werkvloeren die kwetsbare cliënten van OCMW Gent begeleiden. Dit kader voorziet in de subsidiëring van technisch begeleiders. Op deze manier beschikt de Dienst Werk en Activering over een buffer van goed begeleide werkvloeren.

  Het Vast Bureau van 29.08.2019 keurde de resultaten van deze subsidieoproepen goed. Eén van de weerhouden gesubsidieerde werkvloeren is Groep Intro Maatwerk vzw, met maatschappelijke zetel te Charles Parentestraat 6, 1070 Brussel.  Deze werkvloer kreeg met ingang van 1.01.2020 een subsidie voor 1 vte technisch begeleider toegewezen, en dit voor hun werking 'bestrating'.  De subsidielooptijd is tot en met 31.12.2022. 

  Voor het werkingsjaar 2021 werd de subsidie voor Groep Intro vzw verminderd van 1 VTE technisch begeleider naar 0.66 VTE wat meer in de lijn ligt met het aantal toeleidingen van  doelgroepmedewerkers door de Dienst Werk en Activering naar het specifieke functieprofiel van bestrater. Dit werd goedgekeurd in  de Raad voor maatschappelijk welzijn van 14.12.2020. Er werd wel de optie opengehouden om dit eventueel in 2022 terug te zetten naar de oorspronkelijke subsidie van 1 VTE technisch begeleider, afhankelijk van het aantal tewerkgestelde doelgroepmedewerkers. In overleg met Groep Intro wordt echter de aangepaste regeling van 0,66 VTE technisch begeleider in 2022 aangehouden.  Een gemiddelde bezetting van 4 VTE doelgroepmedewerkers (in plaats van 6 ingeval van 1 VTE technisch begeleider) is realistischer voor het specifieke profiel van bestrater dat in het subsidiedossier is opgenomen. In het addendum dat met Groep intro vzw op 14.12.2020 werd afgesloten was de mogelijkheid voorzien om de subsidie voor 0.66 VTE technisch begeleider stilzwijgend te verlengen in 2022 indien er onvoldoende toeleiding van doelgroepmedewerkers is om terug te schakelen naar 1 VTE technisch begeleider. 

  Zoals in 2021 stelt de Dienst Werk en Activering voor om ook in 2022 de vrijgekomen subsidie van 0.33 VTE technisch begeleider verder toe te wijzen aan de vzw Open Plaats, met zetel te Haspelstraat 49, 9000 Gent. De bezetting van doelgroepmedewerkers toegeleid door de Dienst Werk en Activering op deze werkvloer zit immers boven de vereiste norm  van het subsidiedossier  (de effectieve bezetting in november 2021 bedroeg 29,5 VTE, en de vereiste norm vanaf 2022 is 23 VTE doelgroepmedewerkers, rekening houdend met de 0.33 VTE extra subsidie). Zo  behoudt de vzw Open Plaats in 2022 een subsidie voor in totaal 3,83 VTE technisch begeleiders. De vzw Open Plaats vraagt deze  extra 0.33 VTE middelen om de ondersteuning en begeleiding blijvend kwaliteitsvol te kunnen aanbieden aangezien het vooral zwakke cliëntprofielen zijn die naar hen toegeleid worden. 

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  De toeleiding van doelgroepmedewerkers door de Dienst Werk en Activering  naar  Groep intro Maatwerk vzw dekt niet de subsidie voor 1 VTE technisch begeleider.  Terwijl de toeleiding van doelgroepmedewerkers naar de vzw Open Plaats hoger is dan de vereiste subsidienorm.

  Overzicht van de uitgaven


  Dienst* Dienst Werk en Activering   Dienst Werk en Activering 
  Budgetplaats D38120000   D38120000 
  Categorie* uitgaande subsidie Uitgaande subsidie 
  Subsidiecode NVT  NVT 
  2022 - 16.200,43  + 16.200,43 
  Totaal - 16.200,43  + 16.200,43 

  Verwachte ontvangsten

  € 0,00

  Activiteit

  ACD3811 Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst 2020 - 2022 tussen OCMW Gent en vzw Open Plaats met maatschappelijke zetel te Haspelstraat 49, 9000 Gent, voor het project Activerende werkvloer voor het werkingsjaar 2022. 


  Bijlagen