Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

Opening zitting

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 21/02/2022 - 19:01 hybride zitting

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Opening zitting

Opening zitting

Motivering

De raad vergadert hybride, dit betekent dat er zowel raadsleden zijn die deze zitting volgen in de gemeenteraadszaal, als raadsleden die de zitting digitaal volgen. De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld. 

De voorzitter herinnert de raadsleden om de afspraken (zoals vermeld in de leidraad) in acht te nemen.

 

Zoals reeds aan bod kwam tijdens de gemeenteraad, herhaalt de voorzitter het volgende:

- Mevrouw Emilie Peeters zetelt vanaf vandaag als OCMW-raadslid, als opvolger van mevrouw Tine De Moor. Mevrouw De Moor nam immers ontslag als raadslid;
- Het ouderschapsverlof van mevrouw Matthieu werd verlengd tot en met 8 april. De heer Van Lysebettens zal haar ook in de raad voor maatschappelijk welzijn blijven vervangen.
 - De heer Mattias De Vuyst is door de Open Vld-fractie op 27 januari uit de fractie geplaatst en zetelt sindsdien als onafhankelijk raadslid.