Terug
Gepubliceerd op 30/03/2022

Notulen  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 21/02/2022 - 19:01 hybride zitting

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Agendapunten

Opening zitting

Datum beslissing: ma 21/02/2022 - 22:01
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester
Secretaris
Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Opening zitting

Opening zitting

Motivering

1.

2022_RMW_00008 - Verschuiving uitgaande subsidiemiddelen werkingsjaar 2022 tussen twee externe werkvloeren - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 21/02/2022 - 22:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester
Secretaris
Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00008 - Verschuiving uitgaande subsidiemiddelen werkingsjaar 2022 tussen twee externe werkvloeren - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
1.

2022_RMW_00008 - Verschuiving uitgaande subsidiemiddelen werkingsjaar 2022 tussen twee externe werkvloeren - Goedkeuring

2022_RMW_00008 - Verschuiving uitgaande subsidiemiddelen werkingsjaar 2022 tussen twee externe werkvloeren - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 • Voorgestelde uitgaven
  € 16.200,43
  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 2e lid, 17°.
 • Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  De Raad voor maatschappelijk welzijn van 23.04.2019 keurde een kader goed van subsidieoproepen voor werkvloeren die kwetsbare cliënten van OCMW Gent begeleiden. Dit kader voorziet in de subsidiëring van technisch begeleiders. Op deze manier beschikt de Dienst Werk en Activering over een buffer van goed begeleide werkvloeren.

  Het Vast Bureau van 29.08.2019 keurde de resultaten van deze subsidieoproepen goed. Eén van de weerhouden gesubsidieerde werkvloeren is Groep Intro Maatwerk vzw, met maatschappelijke zetel te Charles Parentestraat 6, 1070 Brussel.  Deze werkvloer kreeg met ingang van 1.01.2020 een subsidie voor 1 vte technisch begeleider toegewezen, en dit voor hun werking 'bestrating'.  De subsidielooptijd is tot en met 31.12.2022. 

  Voor het werkingsjaar 2021 werd de subsidie voor Groep Intro vzw verminderd van 1 VTE technisch begeleider naar 0.66 VTE wat meer in de lijn ligt met het aantal toeleidingen van  doelgroepmedewerkers door de Dienst Werk en Activering naar het specifieke functieprofiel van bestrater. Dit werd goedgekeurd in  de Raad voor maatschappelijk welzijn van 14.12.2020. Er werd wel de optie opengehouden om dit eventueel in 2022 terug te zetten naar de oorspronkelijke subsidie van 1 VTE technisch begeleider, afhankelijk van het aantal tewerkgestelde doelgroepmedewerkers. In overleg met Groep Intro wordt echter de aangepaste regeling van 0,66 VTE technisch begeleider in 2022 aangehouden.  Een gemiddelde bezetting van 4 VTE doelgroepmedewerkers (in plaats van 6 ingeval van 1 VTE technisch begeleider) is realistischer voor het specifieke profiel van bestrater dat in het subsidiedossier is opgenomen. In het addendum dat met Groep intro vzw op 14.12.2020 werd afgesloten was de mogelijkheid voorzien om de subsidie voor 0.66 VTE technisch begeleider stilzwijgend te verlengen in 2022 indien er onvoldoende toeleiding van doelgroepmedewerkers is om terug te schakelen naar 1 VTE technisch begeleider. 

  Zoals in 2021 stelt de Dienst Werk en Activering voor om ook in 2022 de vrijgekomen subsidie van 0.33 VTE technisch begeleider verder toe te wijzen aan de vzw Open Plaats, met zetel te Haspelstraat 49, 9000 Gent. De bezetting van doelgroepmedewerkers toegeleid door de Dienst Werk en Activering op deze werkvloer zit immers boven de vereiste norm  van het subsidiedossier  (de effectieve bezetting in november 2021 bedroeg 29,5 VTE, en de vereiste norm vanaf 2022 is 23 VTE doelgroepmedewerkers, rekening houdend met de 0.33 VTE extra subsidie). Zo  behoudt de vzw Open Plaats in 2022 een subsidie voor in totaal 3,83 VTE technisch begeleiders. De vzw Open Plaats vraagt deze  extra 0.33 VTE middelen om de ondersteuning en begeleiding blijvend kwaliteitsvol te kunnen aanbieden aangezien het vooral zwakke cliëntprofielen zijn die naar hen toegeleid worden. 

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  De toeleiding van doelgroepmedewerkers door de Dienst Werk en Activering  naar  Groep intro Maatwerk vzw dekt niet de subsidie voor 1 VTE technisch begeleider.  Terwijl de toeleiding van doelgroepmedewerkers naar de vzw Open Plaats hoger is dan de vereiste subsidienorm.

  Overzicht van de uitgaven


  Dienst* Dienst Werk en Activering   Dienst Werk en Activering 
  Budgetplaats D38120000   D38120000 
  Categorie* uitgaande subsidie Uitgaande subsidie 
  Subsidiecode NVT  NVT 
  2022 - 16.200,43  + 16.200,43 
  Totaal - 16.200,43  + 16.200,43 
  Verwachte ontvangsten
  € 0,00

  Activiteit

  ACD3811 Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst 2020 - 2022 tussen OCMW Gent en vzw Open Plaats met maatschappelijke zetel te Haspelstraat 49, 9000 Gent, voor het project Activerende werkvloer voor het werkingsjaar 2022. 

  4.

  2022_RMW_00011 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de kwartaal 2021 - Kennisneming

  Datum beslissing: ma 21/02/2022 - 22:02
  Behandeld

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Mathias De Clercq
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester
  Secretaris
  Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter
  4.

  2022_RMW_00011 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de kwartaal 2021 - Kennisneming

  2022_RMW_00011 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de kwartaal 2021 - Kennisneming

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
  • Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2020 houdende vaststelling dagelijks bestuur.
  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
  • Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2020 houdende vaststelling dagelijks bestuur.
  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?
  De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 7 februari 2018 het begrip dagelijks bestuur aangevuld, dit naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016.

  Deze aanvulling stelt het begrip "dagelijks bestuur" als volgt vast:
  • Alle overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan de waarde minder is dan de drempel voorzien in artikel 42, § 1, 1°, a) van de Wet overheidsopdrachten (nu € 144.000), die verrekend worden op kredieten ingeschreven in het exploitatie- en investeringsbudget. Deze verrichtingen worden aangelegenheden van dagelijks bestuur genoemd.
  • Elke herhaling van een overheidsopdracht op grond van artikel 42, § 1, 2° van de Wet inzake overheidsopdrachten, ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht op voorwaarde dat de basisopdracht door de OCMW-raad is vastgesteld. De oorspronkelijke opdracht dient door de OCMW-raad te worden vastgesteld als de raming van het opdrachtbedrag, dit is de waarde van de oorspronkelijke opdracht, inclusief alle herhalingen, het drempelbedrag van het dagelijks bestuur zou overschrijden.
  Waarom wordt deze beslissing genomen?
  Voor de categorieën van overheidsopdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur is een kwartaalrapportering aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorzien.

  De rapportering over het 4de kwartaal 2021 is opgenomen in bijlage.

  Activiteit

  AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Neemt kennis van de rapportering over het 4de kwartaal van 2021 m.b.t. overheidsopdrachten dagelijks bestuur, zoals gevoegd in bijlage.

  6.

  2022_RMW_00015 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2022 - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 21/02/2022 - 22:02
  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Christophe Peeters
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester
  Secretaris
  Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter

  Stemming op het agendapunt

  2022_RMW_00015 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2022 - Goedkeuring
  Aanwezig
  Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
  Stemmen voor 49
  Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
  Stemmen tegen 0
  Onthoudingen 0
  Blanco stemmen 0
  Ongeldige stemmen 0
  6.

  2022_RMW_00015 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2022 - Goedkeuring

  2022_RMW_00015 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2022 - Goedkeuring

  Motivering

  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277, § 1 en artikel 278, § 1;
  • Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, artikel 59.
  Niet digitale bijlagen

  De notulen zijn te vinden in de interne toepassing eBesluitvorming bij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2022 onder 'Publicaties' (link: https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/do/agenda/view?id=9880).

  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 74 en artikel 83, 5de lid.

  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de notulen door de algemeen directeur worden opgesteld en dat die notulen in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Elk lid van de vergadering heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

  Activiteit

  ACU1010 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt de notulen goed van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2022.

  7.

  2022_RMW_00009 - Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 21/02/2022 - 22:02
  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Hafsa El-Bazioui
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester
  Secretaris
  Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter

  Stemming op het agendapunt

  2022_RMW_00009 - Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar - Goedkeuring
  Aanwezig
  Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
  Stemmen voor 49
  Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
  Stemmen tegen 0
  Onthoudingen 0
  Blanco stemmen 0
  Ongeldige stemmen 0
  7.

  2022_RMW_00009 - Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar - Goedkeuring

  2022_RMW_00009 - Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  Voorgestelde uitgaven
  € 626.419,00
  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.


  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  De overeenkomst met Farys voor het afnemen van stalen in het kader van het legionellapreventiebeleid loopt tot december 2021.

  Dit contract verliep zeer correct en door de nabijheid van Farys (voorheen TMVW) kon snel ingespeeld worden op dringende issues. Bovendien kent Farys de structuur van de Stad Gent en het OCMW Gent en heeft zij voldoende faciliteiten om alle vragen snel te beantwoorden. Zo maakt de Stad Gent en OCMW Gent al gebruik van de diensten van Farys voor het uitvoeren van legionella-analyses.  Na marktanalyse waarbij gebleken is dat de aangeboden diensten van Farys marktconform zijn, is de Dienst Aankoop in samenspraak met de Juridische Dienst overeengekomen om de samenwerkingsovereenkomst met Farys opnieuw aan te vangen voor een periode van 6 jaar - opzegtermijn van 6 maand.  Dit aan dezelfde voorwaarden als de huidige samenwerkingsovereenkomst. 

  Onder het label "AquaDomo" biedt de drinkwatermaatschappij Farys/TMVW een volledig dienstenpakket aan om te voldoen aan de eisen van het Legionellabesluit. De Stad Gent kan deze dienstenopdracht betreffende legionellapreventie rechtstreeks toewijzen aan FARYS|TMVW zonder de overheidsopdrachtenwetgeving toe te passen en meerdere potentiële dienstverleners te raadplegen, daar waar de overheidsopdrachtenwetgeving in principe ook speelt tussen aanbestedende overheden, op grond van de door het Hof van Justitie ontwikkelde "inhouse-doctrine".

  Op basis hiervan kan een aanbestedende overheid bepaalde taken om budgettaire en/of beheerskundige redenen toevertrouwen aan een met haar verbonden afzonderlijke rechtspersoon voor zover zij (1) daarop toezicht uitoefent zoals op haar eigen diensten en (2) als laatstgenoemde rechtspersoon tegelijkertijd het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van de overheid/overheden die hem beheersen. Deze voorwaarden kunnen in de relatie tussen de Stad Gent en FARYS|TMVW geacht worden te zijn voldaan. Dit werd zo toegepast voor het contract zoals goedgekeurd op 23/03/2020 in besluit 2020_GR_00255 dat eind december 2021 afloopt.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Door de nauwe band van Farys met de Stad Gent, de correcte en vlotte samenwerking in het verleden en de expertise van Farys en de marktconforme voorwaarden na marktonderzoek, wensen wij het contract zoals voorligt aan te gaan met Farys.

  Overzicht van de uitgaven
  Dienst*Stad Gent  - FM ThemaStad Gent - FM OnderwijsOCMW Gent - FM Welzijn
  Budgetplaats

  xxxxxxxxx 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Categorie*

  EE
  2022

  32.293,35

  40.408,3537.784,83
  2023

  31.293,33

  39.108,3332.784,83
  2024

  31.293,33

  39.108,3332.784,83
  2025

  31.293,33

  39.108,3332.784,83
  2026

  31.293,33

  39.108,3332.784,83
  2027

  31.293,33

  39.108,3332.784,85
  Totaal

  188.760,00  

  235.950 201.709,00
  Verwachte ontvangsten
  € 0,00

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met TMVW ov, Stropstraat 1, 9000 Gent voor een contract met TMVW voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar  zoals gevoegd in bijlage dd 03/01/2022 (SLS/2021/076). Aanvang hiervan voorzien januari 2022.

  8.

  2022_RMW_00012 - Overzicht van de gesloten protocollen en overeenkomsten voor de uitwisseling van persoonsgegevens - Kennisneming

  Datum beslissing: ma 21/02/2022 - 22:03
  Behandeld

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Mathias De Clercq
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester
  Secretaris
  Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter
  8.

  2022_RMW_00012 - Overzicht van de gesloten protocollen en overeenkomsten voor de uitwisseling van persoonsgegevens - Kennisneming

  2022_RMW_00012 - Overzicht van de gesloten protocollen en overeenkomsten voor de uitwisseling van persoonsgegevens - Kennisneming

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
  • Besluit van de gemeenteraad 2019_GRMW_00120 - Kader voor de uitwisseling van persoonsgegevens, en delegatie aan het college en het vast bureau
  • Besluit van de gemeenteraad 2019_GRMW_00617 - Kader voor de samenwerking met verwerkers en andere verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens
  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 § 1
  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Ten gevolge van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 hebben de Vlaamse en federale wetgever wijzigingen aangebracht aan de manier waarop persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden tussen verschillende organisaties.

  Er wordt voorzien in een systeem van protocollen, die de voorwaarden en modaliteiten van de uitwisseling bepalen tussen Stad Gent en/of OCMW Gent enerzijds en andere organisaties, waaronder Vlaamse en federale instanties, anderzijds.

  Er wordt daarnaast voorzien in een systeem van overeenkomsten, die de voorwaarden en modaliteiten bepalen bij de doorgifte van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke (Stad en/of OCMW Gent) aan de verwerker (externe organisatie die binnen een bepaalde opdracht persoonsgegevens verwerkt), en bij de doorgifte van persoonsgegevens tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

  De gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn hebben met het besluit 2019_GRMW_00120 - Kader voor de uitwisseling van persoonsgegevens, en delegatie aan het college en het vast bureau – Goedkeuring en met het besluit 2019_GRMW_00617 - Kader voor de samenwerking met verwerkers en andere verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens. - Goedkeuring het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau de bevoegdheid verleend om binnen het goedgekeurde kader over te gaan tot het sluiten van concrete overeenkomsten en protocollen voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Stad Gent en OCMW Gent onderling en van Stad en/of OCMW Gent met andere organisaties. 

  Hierbij werd afgesproken om de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn periodiek ter kennisgeving een overzicht van de gesloten protocollen en gesloten overeenkomsten met verwerkers en andere verwerkingsverantwoordelijken te bezorgen.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Om op de hoogte te zijn van de verschillende uitwisselingen van persoonsgegevens waar diensten van Stad en OCMW Gent toe hebben besloten, wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn het overzicht ter kennis gebracht van de protocollen en overeenkomsten gesloten in de periode van 25.02.19 tot en met 31.12.21, namelijk vanaf de goedkeuring van het het kader tot en met het einde van het afgelopen jaar.

  Activiteit

  AC35197 Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Neemt kennis van het overzicht van afgesloten protocollen en overeenkomsten in de periode 25.02.19 - 31.12.21 voor de uitwisseling van persoonsgegevens van Stad en/of OCMW Gent met andere organisaties.

  2.

  2022_RMW_00010 - Bijkomende werkwijze bij toekenning van steun aan cliënten bij hoge energie-afrekeningen - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 21/02/2022 - 22:05
  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Rudy Coddens
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester
  Secretaris
  Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter

  Stemming op het agendapunt

  2022_RMW_00010 - Bijkomende werkwijze bij toekenning van steun aan cliënten bij hoge energie-afrekeningen - Goedkeuring
  Aanwezig
  Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
  Stemmen voor 49
  Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
  Stemmen tegen 0
  Onthoudingen 0
  Blanco stemmen 0
  Ongeldige stemmen 0
  2.

  2022_RMW_00010 - Bijkomende werkwijze bij toekenning van steun aan cliënten bij hoge energie-afrekeningen - Goedkeuring

  2022_RMW_00010 - Bijkomende werkwijze bij toekenning van steun aan cliënten bij hoge energie-afrekeningen - Goedkeuring

  Motivering

  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
  • Wet van 4 september 2002 - Wet houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.
  Voorgestelde uitgaven
  € 286.000,00
  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  De huidige 3 werkwijzen m.b.t. het ten laste nemen van energieschulden werd goedgekeurd op het bijzonder comité voor de sociale dienst-AZ van 22/01/2008, punt E1+.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Hierbij vragen we goedkeuring voor het invoeren van een nieuwe methodiek, namelijk een vierde werkwijze om vanuit de Sociale Dienst energieschulden van aanvragers ten laste te nemen.

  Bestrijden van energie-armoede vraagt een integrale aanpak: een goede operationele werking, een preventief luik, een methodische begeleiding en een financiële ondersteuning. 

  Wat de financiële ondersteuning betreft, zijn er (sinds 2008) binnen het huidige kader van de reguliere werking, drie mogelijke werkwijzen om een energieschuld bij een cliënt ten laste te nemen. Welke van de drie werkwijzen de maatschappelijk werker gebruikt, hangt af van de concrete cliëntsituatie. We baseren ons hiervoor op een aantal vragen als leidraad in het sociaal onderzoek (wat is de aard en de oorzaak van de energieschuld? welke preventieve maatregelen kunnen er genomen worden? wat zijn de inspanningen van de cliënt?). Op basis van de antwoorden op bovenstaande vragen, kiest de maatschappelijk werker uit één van de drie bestaande werkwijzen.

  Omwille van de (aanhoudende) stijging van de energieprijzen, is er nood aan een nieuwe methodiek, namelijk een vierde werkwijze om de energieschuld ten laste te nemen.
  Deze vierde werkwijze houdt in dat het OCMW de afrekening van elektriciteit en/of gas ten laste neemt (en betaalt aan de energieleverancier). Hierna dient de aanvrager de helft van het ten laste genomen bedrag terug te betalen aan OCMW Gent (volgens de geldende terugbetalingstarieven).

  Alle toekenningen worden na een sociaal onderzoek van een behandelend maatschappelijk werker individueel ter beslissing aan het BCSD voorgelegd.

  Bij deze werkwijze houden we rekening met de methodische en budgettaire aspecten van een tenlastename van een energieschuld:

  • we geven de aanvrager net dat financieel duwtje in de rug dat hij nodig heeft bij zijn hoge energie-afrekening
  • we kiezen bewust om de helft van de ten laste name terug te laten betalen, omdat we hierbij de nadruk leggen op de gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid en burger.

  Uit het sociaal onderzoek moet blijken dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden die de POD-MI stelt in het kader van de subsidies van het Federaal Energiefonds (namelijk er moet sprake zijn van energie-armoede).  Bijkomend moet er aan een aantal interne voorwaarden voldaan zijn om deze werkwijze te hanteren: 

  • het moet gaan over een hoge afrekening en/of verhoogde onbetaalde voorschotfacturen omwille van de stijging van de energieprijzen 
  • de aanvrager werkt goed mee aan het sociaal onderzoek; er is sprake van een goedlopend hulpverleningstraject
  • de aanvrager heeft onvoldoende financiële draagkracht voor een afbetalingsplan aan de energieleverancier
  • een energiescan van de energiecentrale REGent is aanwezen
  • deze werkwijze is geen hulpmiddel voor burgers die op het moment van de aanvraag een overmatige schuldproblematiek hebben. 

  De bijkomende werkwijze bij toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2022 bij hoge energie-afrekeningen zal na goedkeuring door het vast bureau, in werking treden m.i.v. 1 januari 2022.

  Overzicht van de uitgaven
  Dienst*
  Decentraal maatschappelijk werk
  Budgetplaats
  C99000000
  Categorie*
  exploitatie -steun
  Subsidiecode
  CRG.SES
  2022
  286.000
  Overzicht van de inkomsten
  Dienst*

   Decentraal maatschappelijk werk

  Budgetplaats

   C99000000

  Categorie*
  exploitatie - subsidies
  Subsidiecode
  CRG.SES
  2022
  286.000
  Verwachte ontvangsten
  € 286.000,00

  Activiteit

  ACD1211 Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt de invoering goed van een bijkomende methodiek in de bestrijding van energie-armoede, namelijk een vierde werkwijze om energieschulden ten laste te nemen met ingang van 1 januari 2022.

  3.

  2022_RMW_00014 - Subsidieovereenkomst betreffende 'Huisvesting hervestigde vluchtelingen' - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 21/02/2022 - 22:06
  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Rudy Coddens
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester
  Secretaris
  Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter

  Stemming op het agendapunt

  2022_RMW_00014 - Subsidieovereenkomst betreffende 'Huisvesting hervestigde vluchtelingen' - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring
  Aanwezig
  Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
  Stemmen voor 45
  Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
  Stemmen tegen 4
  Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
  Onthoudingen 0
  Blanco stemmen 0
  Ongeldige stemmen 0
  3.

  2022_RMW_00014 - Subsidieovereenkomst betreffende 'Huisvesting hervestigde vluchtelingen' - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  2022_RMW_00014 - Subsidieovereenkomst betreffende 'Huisvesting hervestigde vluchtelingen' - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  Voorgestelde uitgaven
  € 6.000,00
  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Fedasil biedt OCMW’s de mogelijkheid om in te stappen in het hervestigingsprogramma. Alle hervestigde vluchtelingen volgen een specifiek opvangtraject na aankomst in België dat door Fedasil wordt bepaald. 

  Daarnaast ging Fedasil ook van start met een nieuw systeem van opvang namelijk ‘Community sponsorship’. Dit is een specifiek opvang- en begeleidingssysteem voor hervestigde vluchtelingen waarbij het middenveld rechtstreeks betrokken is en een belangrijke rol speelt. Na een matchingprocedure komen bepaalde vluchtelingen die geselecteerd werden voor hervestiging in België, onder de hoede van een gemeenschap of “sponsor”. Deze vluchtelingen volgen dus niet het klassieke opvangtraject dat is voorzien voor hervestigde personen.

  De sponsorgemeenschap verbindt zich ertoe om hen op te vangen in een aangepaste woning en hen gedurende minstens een jaar begeleiding op maat te bieden. Ze helpt hen ook om de Belgische samenleving beter te begrijpen en biedt steun tijdens de verschillende fases van hun nieuwe leven: administratieve procedure, opvoeding, opleiding en werkgelegenheid, sport en ontspanning, gezondheid en welzijn, taal, sociaal netwerk, toegang tot gespecialiseerde diensten. 

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  In Gent kozen we voor een combinatie van beide systemen. 

  Vzw Thope, Halfbunder 3, 9052 Zwijnaarde, treedt hierbij op als sponsor. Zij gaan op zoek naar een geschikte woning voor de te hervestigen vluchtelingen en voorzien een omarmer. De Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid staat in voor de installatie van de woning, de Dienst Sociale Woonbegeleiding van OCMW Gent voorziet minstens 1 jaar begeleiding op maat door een wooncoach en de Themawerking Vreemdelingen van OCMW Gent staat in voor de sociale dienstverlening van de hervestigde vluchtelingen. 

  Eens vzw Thope een huiseigenaar gevonden heeft die bereid is om te verhuren aan vluchtelingen, worden de Dienst Sociale Woonbegeleiding, Themawerking Vreemdelingen, de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid en Fedasil hiervan op de hoogte gebracht. Fedasil levert een aantal profielen van vluchtelingen die reeds geselecteerd zijn voor hervestiging. 

  Vzw Thope, Dienst Sociale Woonbegeleiding en Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid beslissen in onderling overleg, wie van de profielen het meest geschikt is voor de gevonden woning. Er wordt onderling afgesproken vanaf wanneer het hervestigde gezin kan gehuisvest worden. Vzw Thope voorziet een omarmer (buddy) per hervestigd gezin. 

  Telkens er door vzw Thope een woning gevonden wordt, kan er een te hervestigen gezin worden overgebracht, met een maximum van 2 begeleidingen tegelijkertijd door de wooncoach bij de Dienst Sociale Woonbegeleiding van OCMW Gent. Er wordt met een maximum van 2 begeleiding per keer gewerkt, daar ervaring leert, dat dit een zeer intensieve begeleiding is, die moet worden opgenomen binnen de bestaande personeelsbezetting en werking. Er staat geen einddatum op deze werkwijze.

  In 2021 werden 2 gezinnen (hervestigde vluchtelingen) gehuisvest in een door vzw Thope aangebrachte private huurwoningen in Gent. De samenwerking verliep prima.

  Er wordt dan ook voorgesteld om opnieuw een overeenkomst met vzw Thope af te sluiten voor het werkingsjaar 2022 om opnieuw 2 gezinnen (hervestigde vluchtelingen) te kunnen huisvesten in Gent.

  Er wordt  een subsidiebedrag van 3.000 euro per aangebrachte woning vooropgesteld aan vzw Thope om (in hoofdzaak) de kosten van de huurwaarborg en eerste maand huur te dekken die vzw Thope aan de eigenaar dient te betalen bij inhuurname van een nieuwe woning.

  Huidige overeenkomst, die ingaat op 01/01/2022 en eindigt op 31/12/2022, wordt nu pas ter beslissing voorgelegd; vertraging komt voort uit het feit dat de vorige samenwerkingsovereenkomst eerst geëvalueerd diende te worden, zodat restsaldo subsidie (10 %) van 2021 kon worden uitbetaald. Deze evaluatie kon begin januari 2022 worden opgemaakt.

  Overzicht van de uitgaven
  Dienst* Dienst Sociale woonbegeleiding 
  Budgetplaats ACD5011 
  Categorie* 6491000 
  Subsidiecode EVF.SYR
  2022 5.400 
  2023 600 
  Totaal 6.000 
  Verwachte ontvangsten
  € 0,00

  Activiteit

  ACD5011 Woonondersteuning private huurmarkt

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed de subsidieovereenkomst met vzw Thope, Halfbunder 3, 9052 Zwijnaarde, voor 'Huisvesting hervestigde vluchtelingen' - werkingsjaar 2022, zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding op 1 januari 2022.

  5.

  2022_RMW_00016 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de EVA REGent vzw - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 21/02/2022 - 22:06
  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Mathias De Clercq
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester
  Secretaris
  Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter

  Stemming op het agendapunt

  2022_RMW_00016 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de EVA REGent vzw - Goedkeuring
  Aanwezig
  Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
  Stemmen voor 49
  Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
  Stemmen tegen 0
  Onthoudingen 0
  Blanco stemmen 0
  Ongeldige stemmen 0
  5.

  2022_RMW_00016 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de EVA REGent vzw - Goedkeuring

  2022_RMW_00016 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de EVA REGent vzw - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
  • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 246
  • De statuten van EVA REGent vzw
  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 4°
  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?
  De OCMW-raad heeft op 23 juni 2020 de aanduiding van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de EVA REGent vzw goedgekeurd.
  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Op voordracht van de Open Vld-fractie wordt aan de OCMW-raad gevraagd de aanduiding goed te keuren van Alana Herman in de algemene vergadering van de EVA REGent vzw, ter vervanging van Mattias De Vuyst.

  Activiteit

  AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed de vervanging van Mattias De Vuyst, OCMW-raadslid, door Alana Herman, OCMW-raadslid, als vertegenwoordiger van het effectief lid OCMW Gent in de algemene vergadering van de EVA REGent vzw, en dit met onmiddellijke ingang.