Terug raad voor maatschappelijk welzijn

ma 21/02/2022 - 19:01 hybride zitting

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 • De raad vergadert hybride, dit betekent dat er zowel raadsleden zijn die deze zitting volgen in de gemeenteraadszaal, als raadsleden die de zitting digitaal volgen. De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld. 

  De voorzitter herinnert de raadsleden om de afspraken (zoals vermeld in de leidraad) in acht te nemen.

   

  Zoals reeds aan bod kwam tijdens de gemeenteraad, herhaalt de voorzitter het volgende:

  - Mevrouw Emilie Peeters zetelt vanaf vandaag als OCMW-raadslid, als opvolger van mevrouw Tine De Moor. Mevrouw De Moor nam immers ontslag als raadslid;
  - Het ouderschapsverlof van mevrouw Matthieu werd verlengd tot en met 8 april. De heer Van Lysebettens zal haar ook in de raad voor maatschappelijk welzijn blijven vervangen.
   - De heer Mattias De Vuyst is door de Open Vld-fractie op 27 januari uit de fractie geplaatst en zetelt sindsdien als onafhankelijk raadslid.

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Data en Informatie

A-punten

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Energiecel
Thematische hulp - Sociale Woonbegeleiding
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Publicaties

Agenda
Besluitenlijst
Notulen