Terug
Gepubliceerd op 13/05/2022

Agenda  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 23/05/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

 • Opening zitting

 • brief gouverneur en melding in de notulen

 • 1.

  2022_RMW_00038 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met Basisschool MPI De Oase Voor Lekker(s) op School - Periode 1/9/2021 – 30/6/2022 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met Basisschool MPI De Oase  Voor Lekker(s) op School - periode 1/9/2021 – 30/6/2022 - met GO! MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 1.452 euro. 

 • 2.

  2022_RMW_00040 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 21 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

  Aan de raad voor het maatschappelijke welzijn wordt voorgesteld om de dagorde van de algemene vergadering van TMVS die plaatsvindt op dinsdag 21 juni 2022 om 14u30 (fysiek of via digitaal Zoom), evenals het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent op voormelde algemene vergadering goed te keuren.

 • 3.

  2022_RMW_00043 - Beëindiging zakelijk recht, natrekking woning en openbare verkoop woning en gronden gelegen in de Lichtelarestraat en Nieuwstraat in Lochristi - BZR 38 - Goedkeuring

 • 4.

  2022_RMW_00044 - Prijsaanpassing verkoop appartement en garage Keizervest te Gent - Goedkeuring

  Het opstarten van een tweede verkoop via Biddit van het appartement en garage gelegen te Keizervest 68 te 9000 Gent (inclusief kelder B2 en garage 28) en kadastraal gekend als Gent, 4de afdeling, sectie D, 3131 N 5, P0013, aan een verlaagde minimumprijs van 195.000,00 euro in plaats van 242.000,00 euro.

 • 5.

  2022_RMW_00041 - Nieuw reglement Foodsavers Gent - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het reglement Foodsavers zoals goedgekeurd door OCMW raad van 10 oktober 2018 op te heffen en een nieuw reglement Foodsavers Gent goed te keuren.

 • 6.

  2022_RMW_00045 - Procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent - Opheffing

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de "procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent", zoals goedgekeurd door het vast bureau in zitting van 16/01/2012, en gewijzigd in de OCMW-raad van 14 oktober 2015, op te heffen met ingang van 01/07/2022. 

 • 7.

  2022_RMW_00047 - Ontslag lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Opvolging als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling

  De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van Els Roegiers als effectief lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. En stelt de verkiezing vast van de opvolger, Annick Michem, als effectief lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

 • 8.

  2022_RMW_00042 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2022 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2022.