Terug
Gepubliceerd op 25/05/2022

2022_RMW_00044 - Prijsaanpassing verkoop appartement en garage Keizervest te Gent - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/05/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 23:23
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Karin Temmerman; Sara Matthieu; Tom De Meester; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00044 - Prijsaanpassing verkoop appartement en garage Keizervest te Gent - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Helga Stevens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00044 - Prijsaanpassing verkoop appartement en garage Keizervest te Gent - Goedkeuring 2022_RMW_00044 - Prijsaanpassing verkoop appartement en garage Keizervest te Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Burgerlijk Wetboek, artikel 1582 en volgende en Titel XVIII;
  • Omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door de besturen van de erkende erediensten;
  • Nota beheer en verkoop patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent voor de periode 2020-2025, vastgesteld door de OCMW-raad op 27 april 2021.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 2021 gaf goedkeuring voor het opstarten van een verkoop via Biddit van een appartement en garage gelegen te Keizervest 68 te 9000 Gent (inclusief kelder B2 en garage 28 en kadastraal gekend als Gent, 4de afdeling, sectie D, 3131 N 5, P0013 ) aan een minimumprijs van 242.000,00 euro. 

Vanaf 14 september 2021 werd er publiciteit gevoerd voor deze verkoop via de website BIDDIT en het bijhorend publiciteitspakket alsook ter plaatse. De biedingen liepen af op 26 oktober 2021 en er werden geen biedingen uitgebracht. Ook was er tijdens de publicatie heel weinig interesse van potentiele kopers.

Er wordt vermoed dat de schattingswaarde en de toekomstige renovatiekosten voor het gehele gebouw potentiële kopers afschrikt. Daarom werd dit appartement op 17 maart 2022 herschat door landmeter-expert Michel Daeninck. Hij schatte de waarde, rekening gehouden met de toekomstige renovatiekosten voor het gehele gebouw en de eerdere verkoopprocedure die niet succesvol was, op 195.000,00 euro.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Sogent stelt voor om dit appartement opnieuw te koop aan te bieden via BIDDIT en dit met de nieuwe schattingswaarde van 195.000,00 euro als instelprijs.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* O15 Vastgoed 
Budgetplaats Z20000002 
Categorie* 2610100 
Subsidiecode  
2022 195.000,00 
Totaal 195.000,00 

Verwachte ontvangsten

€ 195.000,00

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het opstarten van een tweede verkoop van het appartement en garage gelegen te Keizervest 68 te 9000 Gent (inclusief kelder B2 en garage 28 en kadastraal gekend als Gent, 4de afdeling, sectie D, 3131 N 5, P0013), aan een minimumprijs van 195.000,00 euro, via de verkoopprocedure Biddit zoals vermeld in de bijgevoegde verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2

Ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van de akte voor zover de nodige kwijtingen voorhanden zijn.


Bijlagen

  • Waardebepaling
  • Verkoopsvoorwaarden