Terug
Gepubliceerd op 25/05/2022

Besluitenlijst  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 23/05/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

 • Opening zitting

  Behandeld
 • brief gouverneur en melding in de notulen

  Behandeld

  De algemeen directeur heeft één mededeling naar aanleiding van een brief die het vast bureau sinds de vorige OCMW-raad ontving van de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Meer bepaald liet de gouverneur weten dat ze een besluit van het vast bureau betreffende de beëindiging van een aanstelling heeft vernietigd. De algemeen directeur heeft dit in de notulen van de zitting van het vast bureau van 24 februari 2022 vermeld.  

  De brief van de gouverneur ligt voor de raadsleden ter inzage bij Dienst Bestuursondersteuning.

   

 • 3.

  2022_RMW_00043 - Beëindiging zakelijk recht, natrekking woning en openbare verkoop woning en gronden gelegen in de Lichtelarestraat en Nieuwstraat in Lochristi - BZR 38 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de OCMW-Raad wordt gevraagd goed te keuren de beëindiging van het zakelijk recht alsook de natrekking van de woning gelegen in Lochristi, Lichtelarestraat 21 (kadastraal gekend als Lochristi, eerste afdeling Lochristi, sectie C, nummers 980C2, 980B2 en 980H2) mits uitbetaling van de helft van de constructiewaarde, zijnde 40.361,00 euro, aan Mariette en Marcel Leyns en het toekennen van een voorkooprecht aan mevrouw Mariette Leyns bij openbare verkoop,  de openbare verkoop via BIDDIT van een woning met grond gelegen aan de Lichtelarestraat 21 te Lochristi en kadastraal gekend als Lochristi, eerste afdeling Lochristi, sectie C, nummers 980C2, 980B2 en 980H2 met een totale kadastrale oppervlakte van 8.939 m² tegen een minimumprijs van 1.506.000,00 euro en de openbare verkoop via BIDDIT van een perceel gelegen aan de Nieuwstraat te Lochristi en kadastraal gekend als, Lochristi, eerste afdeling, sectie C, nummer 984K4  met een kadastrale oppervlakte van 6.110 m² tegen een minimumprijs van 1.009.000,00 euro.

   

 • 4.

  2022_RMW_00044 - Prijsaanpassing verkoop appartement en garage Keizervest te Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Het opstarten van een tweede verkoop via Biddit van het appartement en garage gelegen te Keizervest 68 te 9000 Gent (inclusief kelder B2 en garage 28) en kadastraal gekend als Gent, 4de afdeling, sectie D, 3131 N 5, P0013, aan een verlaagde minimumprijs van 195.000,00 euro in plaats van 242.000,00 euro.

 • 5.

  2022_RMW_00041 - Nieuw reglement Foodsavers Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het reglement Foodsavers zoals goedgekeurd door OCMW raad van 10 oktober 2018 op te heffen en een nieuw reglement Foodsavers Gent goed te keuren.

 • 6.

  2022_RMW_00045 - Procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent - Opheffing

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de "procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent", zoals goedgekeurd door het vast bureau in zitting van 16/01/2012, en gewijzigd in de OCMW-raad van 14 oktober 2015, op te heffen met ingang van 01/07/2022. 

 • 8.

  2022_RMW_00042 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2022.

 • 1.

  2022_RMW_00038 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met Basisschool MPI De Oase Voor Lekker(s) op School - Periode 1/9/2021 – 30/6/2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met Basisschool MPI De Oase  Voor Lekker(s) op School - periode 1/9/2021 – 30/6/2022 - met GO! MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 1.452 euro. 

 • 7.

  2022_RMW_00047 - Ontslag lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Opvolging als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling

  Goedgekeurd

  De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van Els Roegiers als effectief lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. En stelt de verkiezing vast van de opvolger, Annick Michem, als effectief lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

 • 11.

  2022_RMW_00051 - Vervanging plaatsvervangend lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  De raad voor maatschappelijk welzijn duidt Els Roegiers als plaatsvervangend lid in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan.

 • 12.

  2022_RMW_00052 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn te wijzigen.

 • 2.

  2022_RMW_00040 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 21 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor het maatschappelijke welzijn wordt voorgesteld om de dagorde van de algemene vergadering van TMVS die plaatsvindt op dinsdag 21 juni 2022 om 14u30 (fysiek of via digitaal Zoom), evenals het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent op voormelde algemene vergadering goed te keuren.

 • 9.

  2022_RMW_00049 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een kandidaat voor te dragen om te zetelen als vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie.

 • 10.

  2022_RMW_00050 - Vervanging van een bestuurder namens het lid OCMW Gent in de raad van bestuur van de EVA REGent vzw - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een bestuurder namens het lid OCMW Gent in de raad van bestuur van de EVA REGent vzw te vervangen en een nieuwe bestuurder namens het lid OCMW Gent voor te dragen.