Terug
Gepubliceerd op 20/05/2022

Agenda  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 23/05/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

 • 11.

  2022_RMW_00051 - Vervanging plaatsvervangend lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Goedkeuring

  De raad voor maatschappelijk welzijn duidt Els Roegiers als plaatsvervangend lid in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan.

 • 12.

  2022_RMW_00052 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn te wijzigen.

 • 9.

  2022_RMW_00049 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een kandidaat voor te dragen om te zetelen als vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie.

 • 10.

  2022_RMW_00050 - Vervanging van een bestuurder namens het lid OCMW Gent in de raad van bestuur van de EVA REGent vzw - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een bestuurder namens het lid OCMW Gent in de raad van bestuur van de EVA REGent vzw te vervangen en een nieuwe bestuurder namens het lid OCMW Gent voor te dragen.