Terug
Gepubliceerd op 01/07/2022

Notulen  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 23/05/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Karin Temmerman; Sara Matthieu; Tom De Meester; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Agendapunten

Opening zitting

Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 23:22
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Karin Temmerman; Sara Matthieu; Tom De Meester; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Opening zitting

Opening zitting

Motivering

brief gouverneur en melding in de notulen

Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 23:22
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Karin Temmerman; Sara Matthieu; Tom De Meester; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

brief gouverneur en melding in de notulen

brief gouverneur en melding in de notulen

Motivering

De algemeen directeur heeft één mededeling naar aanleiding van een brief die het vast bureau sinds de vorige OCMW-raad ontving van de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Meer bepaald liet de gouverneur weten dat ze een besluit van het vast bureau betreffende de beëindiging van een aanstelling heeft vernietigd. De algemeen directeur heeft dit in de notulen van de zitting van het vast bureau van 24 februari 2022 vermeld.  

De brief van de gouverneur ligt voor de raadsleden ter inzage bij Dienst Bestuursondersteuning.

 

3.

2022_RMW_00043 - Beëindiging zakelijk recht, natrekking woning en openbare verkoop woning en gronden gelegen in de Lichtelarestraat en Nieuwstraat in Lochristi - BZR 38 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 23:23
Goedgekeurd
3.

2022_RMW_00043 - Beëindiging zakelijk recht, natrekking woning en openbare verkoop woning en gronden gelegen in de Lichtelarestraat en Nieuwstraat in Lochristi - BZR 38 - Goedkeuring

2022_RMW_00043 - Beëindiging zakelijk recht, natrekking woning en openbare verkoop woning en gronden gelegen in de Lichtelarestraat en Nieuwstraat in Lochristi - BZR 38 - Goedkeuring
Gekoppelde besluiten
4.

2022_RMW_00044 - Prijsaanpassing verkoop appartement en garage Keizervest te Gent - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 23:23
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Sami Souguir
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Karin Temmerman; Sara Matthieu; Tom De Meester; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00044 - Prijsaanpassing verkoop appartement en garage Keizervest te Gent - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Helga Stevens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
4.

2022_RMW_00044 - Prijsaanpassing verkoop appartement en garage Keizervest te Gent - Goedkeuring

2022_RMW_00044 - Prijsaanpassing verkoop appartement en garage Keizervest te Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Burgerlijk Wetboek, artikel 1582 en volgende en Titel XVIII;
 • Omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door de besturen van de erkende erediensten;
 • Nota beheer en verkoop patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent voor de periode 2020-2025, vastgesteld door de OCMW-raad op 27 april 2021.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 2021 gaf goedkeuring voor het opstarten van een verkoop via Biddit van een appartement en garage gelegen te Keizervest 68 te 9000 Gent (inclusief kelder B2 en garage 28 en kadastraal gekend als Gent, 4de afdeling, sectie D, 3131 N 5, P0013 ) aan een minimumprijs van 242.000,00 euro. 

Vanaf 14 september 2021 werd er publiciteit gevoerd voor deze verkoop via de website BIDDIT en het bijhorend publiciteitspakket alsook ter plaatse. De biedingen liepen af op 26 oktober 2021 en er werden geen biedingen uitgebracht. Ook was er tijdens de publicatie heel weinig interesse van potentiele kopers.

Er wordt vermoed dat de schattingswaarde en de toekomstige renovatiekosten voor het gehele gebouw potentiële kopers afschrikt. Daarom werd dit appartement op 17 maart 2022 herschat door landmeter-expert Michel Daeninck. Hij schatte de waarde, rekening gehouden met de toekomstige renovatiekosten voor het gehele gebouw en de eerdere verkoopprocedure die niet succesvol was, op 195.000,00 euro.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Sogent stelt voor om dit appartement opnieuw te koop aan te bieden via BIDDIT en dit met de nieuwe schattingswaarde van 195.000,00 euro als instelprijs.

Voorgestelde uitgaven
€ 0,00
Overzicht van de inkomsten
Dienst* O15 Vastgoed 
Budgetplaats Z20000002 
Categorie* 2610100 
Subsidiecode  
2022 195.000,00 
Totaal 195.000,00 
Verwachte ontvangsten
€ 195.000,00

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het opstarten van een tweede verkoop van het appartement en garage gelegen te Keizervest 68 te 9000 Gent (inclusief kelder B2 en garage 28 en kadastraal gekend als Gent, 4de afdeling, sectie D, 3131 N 5, P0013), aan een minimumprijs van 195.000,00 euro, via de verkoopprocedure Biddit zoals vermeld in de bijgevoegde verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2

Ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van de akte voor zover de nodige kwijtingen voorhanden zijn.

5.

2022_RMW_00041 - Nieuw reglement Foodsavers Gent - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 23:23
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Karin Temmerman; Sara Matthieu; Tom De Meester; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00041 - Nieuw reglement Foodsavers Gent - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Helga Stevens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
5.

2022_RMW_00041 - Nieuw reglement Foodsavers Gent - Goedkeuring

2022_RMW_00041 - Nieuw reglement Foodsavers Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art 77


Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Wet betreffende de bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's die tot de bevoegdheid van de federale overheid blijven behoren. Art 57, paragraaf 1

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art 2

Decreet Lokaal Sociaal Beleid van 9 februari 2018, hoofdstuk 3, art 7 en 8

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2020 werd het Armoebeleidsplan opgemaakt in samenspraak met middenveld en mensen in armoede. Het plan dat doelstellingen en acties omschrijft voor de periode 2020 – 2025 werd goedgekeurd door de Gemeenteraad en OCMW-raad. Dit plan vertrekt van de realisatie van de sociale grondrechten. In het kader van het structureel bestrijden van armoede, wordt het versterken van materiële ondersteuning als een belangrijke actie omschreven in het Armoedebeleidsplan 2020 – 2025 om te verzekeren dat mensen kunnen voorzien in hun basisbehoeften en het uitputten van hun belangrijkste rechten. Door de zware gevolgen voor kwetsbare Gentenaars van de COVID-19 crisis werd beslist om het co-creatief proces, om te komen tot een duurzaam toekomstmodel met betrekking tot materiële hulp, versneld op te starten. Op basis van dit traject werd een toekomstmodel en een kwaliteitskader vormgegeven, dat door stad, OCMW en de partners wordt onderschreven. 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Een aantal afspraken in het toekomstmodel en kwaliteitskader hebben impact op de werking van Foodsavers, waarbij OCMW Gent voedseloverschotten verzamelt en deze herverdeelt naar organisaties die mensen in armoede bereiken.  Daarnaast werken we als OCMW Gent, in samenspraak met de organisaties op het terrein, aan de doorverwijs- en registratietool CARITY om deze afspraken te ondersteunen. Deze tool zal in de loop van 2022 operationeel zijn.  Om de GDPR regels correct na te leven bij de implementatie van deze registratietool waren ook een een aantal aanpassingen nodig in het Foodsaversreglement. 

Er wordt ernaar gestreefd om alle gebruikers van materiële noodhulp te registreren in een doorverwijs- en registratietool – CARITY. Door beter zicht te krijgen op het aantal personen die noodhulp nodig hebben, kan beter worden ingezet op de link naar hulpverlening (door beter zicht te krijgen op wie al in contact is met hulpverlening en wie niet, maar ook door gericht vindplaatsgericht te werken), kan de draagkracht van organisaties worden bewaakt door het principe van vertrouwensorganisatie te ondersteunen én worden heel wat administratieve handelingen bij de organisaties verminderd.

Registratie van Foodsavers gebruikers die materiële noodhulp aanbieden gebeurt (op termijn) via CARITY – wordt in fases naartoe gewerkt. In een eerste fase zal de tool worden getest in de twee basisvoorzieningen die reeds extra ondersteuning kregen (SIVI en Open Plaats) en de twee werkingen die in een volgende ronde als basisvoorziening ondersteund worden (Rode Lotus en Toontje). Het werken met CARITY impliceert de uitwisseling van gegevens, met OCMW Gent als verwerkingsverantwoordelijke en de organisaties als verwerkers. Anonieme registratie van bezoekers blijft steeds mogelijk. 

Om de GDPR regels correct na te leven zal met elke betrokken organisatie een verwerkingsovereenkomst afgesloten worden. Deze worden later voorgelegd. 

Van deze aanpassingen wordt ook gebruik gemaakt om het reglement een algemene update te geven, waarbij in het kader van het streven naar meer toegankelijke reglementen een aantal begrippen concreter omschreven worden en  in een herkenbare huisstijl worden geplaatst om zo de leesbaarheid van het reglement te verhogen. Gezien de vele kleine aanpassingen in de tekst, wordt ervoor gekozen om het voorgaande reglement op te heffen en een nieuw reglement te laten goedkeuren.

 

Activiteit

ACB1015 Regisseren van materiële ondersteuning

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

heft het reglement Foodsavers, goedgekeurd door OCMW raad van 10 oktober 2018 op. 

Artikel 2

keurt het hernieuwde Foodsavers reglement (2022), toegevoegd aan dit besluit, goed.

6.

2022_RMW_00045 - Procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent - Opheffing

Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 23:23
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Karin Temmerman; Sara Matthieu; Tom De Meester; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00045 - Procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent - Opheffing
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Helga Stevens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
6.

2022_RMW_00045 - Procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent - Opheffing

2022_RMW_00045 - Procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent - Opheffing

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.


Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 1 januari 2019 is het decreet lokaal bestuur van kracht en vormen de Stad Gent en het OCMW Gent één geïntegreerde, lokale overheidsorganisatie.

Eind 2018 startte het traject Sociale Synergie dat als doel heeft de rollen en taken in de hulp- en dienstverlening binnen de sociale domeinen in Stad Gent en OCMW Gent beter af te stemmen. In 2020 startte het traject sociale synergie voor het thema Wonen, Opvang en Tijdelijke huisvesting. De taak- en rolverdeling met betrekking tot het brede thema Wonen, Opvang en Tijdelijke huisvesting ziet er nu als volgt uit:

1. Departement Stedelijke ontwikkeling neemt volgende rollen/taken op zich:

 • Brede regierol op aanbod structureel Wonen;
 • Brede regierol op kwalitatief Wonen (inclusief pool nood –en transitwoningen);
 • Dienstverlening gericht op Woning. 

2. Departement Welzijn en Samenleving:

 • Brede regierol opvang en tijdelijke huisvesting;
 • Hulpverlening en begeleiding gericht op individu en zijn kwetsbare situatie. 
Waarom wordt deze beslissing genomen?

Naar aanleiding van het traject sociale synergie is er een nieuw kader voor de organisatie- en samenwerkingsmodel goedgekeurd voor het sociaal beleid en werd beslist om de nood- en transitwoningen samen te voegen en in één beheer te geven. Dit betekende een herverdeling van de rollen van diverse betrokken diensten:

 • Dienst Wonen: beheer en huisbaasrol 40 transitwoningen (= 25 bemeubelde noodwoningen + 15 transitwoningen);
 • Sociale Dienst Woonbegeleiding: individuele hulpverlening en herhuisvestingsbegeleiding bewoners;
 • Facility Management: logistieke, technische en financiële opvolging. Zij maakten ter zake een business case op.

Dit traject brengt dus met zich mee dat de huidige "procedure aanvragen toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW-Gent", zoals goedgekeurd in het Vast Bureau op 16/01/2012 en gewijzigd in de OCMW-raad van 14 oktober 2015, opgeheven en vervangen wordt door een nieuw reglement. Dienst Wonen Stad Gent is, volgens de verdeling van de rollen n.a.v. het traject sociale synergie, belast met de opmaak en de uitvoering van dit nieuwe reglement en zal vanaf 1 juli 2022 instaan voor het beheer van deze 40 transitwoningen. De voorbereidingen ter zake, zoals opmaak en goedkeuring van de bussiness case door FM Welzijn, uittekenen van de opdrachten en rollen van de betrokken diensten, overdracht contracten en financiële middelen, uitwerken nieuw reglement transitwoningen, … in nauwe samenwerking met de betrokken diensten zijn lopende. Bijgevolg werd er in afstemming met Departement Welzijn en Samenleving en Departement Facility Management een ontwerp van nieuw reglement voor de 40 transitwoningen opgemaakt. De doelstelling is een transparant en werkbaar reglement waarbij de doelstellingen van de noodwoningen en de transitwoningen geïntegreerd worden. Dit nieuw reglement wordt aan de gemeenteraad van mei voorgelegd, de opheffing van het huidig reglement aan de OCMW-raad van mei.

Activiteit

AC35538 Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Heft op de "procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent", goedgekeurd door het vast bureau in zitting van 16 januari 2012 en gewijzigd in de OCMW-raad van 14 oktober 2015.
8.

2022_RMW_00042 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2022 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 23:23
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Christophe Peeters
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Karin Temmerman; Sara Matthieu; Tom De Meester; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00042 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2022 - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Helga Stevens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
8.

2022_RMW_00042 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2022 - Goedkeuring

2022_RMW_00042 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 74 en artikel 83, 5de lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277, § 1 en artikel 278, § 1;
 • Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, artikel 59.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de notulen door de algemeen directeur worden opgesteld en dat die notulen in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Elk lid van de vergadering heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Niet digitale bijlagen

De notulen zijn te vinden in de interne toepassing eBesluitvorming bij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2022 onder 'Publicaties' (link: https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/do/agenda/view?id=9889).

Activiteit

ACU1010 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de notulen goed van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2022.

1.

2022_RMW_00038 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met Basisschool MPI De Oase Voor Lekker(s) op School - Periode 1/9/2021 – 30/6/2022 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 23:23
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Karin Temmerman; Sara Matthieu; Tom De Meester; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00038 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met Basisschool MPI De Oase Voor Lekker(s) op School - Periode 1/9/2021 – 30/6/2022 - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Helga Stevens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
1.

2022_RMW_00038 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met Basisschool MPI De Oase Voor Lekker(s) op School - Periode 1/9/2021 – 30/6/2022 - Goedkeuring

2022_RMW_00038 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met Basisschool MPI De Oase Voor Lekker(s) op School - Periode 1/9/2021 – 30/6/2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Binnen het armoedebeleidsplan en vanuit het lokaal onderwijsbeleid wordt via innovatieve projecten en wetenschappelijk onderzoek gezocht naar nieuwe manieren om de onderwijs- en ontplooiingskansen van kwetsbare kinderen te verhogen. In het kader van de bestrijding van kinderarmoede is het cruciaal dat kinderen en jongeren voldoende toegang hebben tot een gezonde en volwaardige maaltijd. In het pilootproject Lekker(s) Op School wil Stad Gent onderzoeken hoe binnen de Gentse context scholen gezonde, betaalbare en duurzame maaltijden kunnen aanbieden, wat ze daarvoor nodig hebben en welke positieve effecten op ontwikkelingskansen van kleuters deze maaltijden kunnen hebben. Hierbij wordt rekening gehouden met de noden en mogelijkheden van scholen en wordt ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk kleuters die opgroeien in kwetsbare situaties maximaal positieve effecten ervaren op vlak van gezondheid en ontplooiing. 

Stad Gent wil binnen het beschikbare budget en in overleg tussen de scholen, onderzoekers en projectleiders maximaal onderstaande randvoorwaarden vervuld zien:

 • betaalbare maaltijden voor zoveel mogelijk kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie 
 • zo gezond mogelijk
 • zo duurzaam mogelijk (zie ook Gentse voedselstrategie)
 • zonder stigmatiserende effecten op kinderen
 • waarbij scholen uit verschillende schoolnetten maximaal ontzorgd worden, rekening houdend met infrastructurele mogelijkheden
 • administratief eenvoudig voor alle partners
 • en uitrolbaar binnen de Gentse scholencontext
Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij de uitvoering van de overeenkomsten bleek dat het toegekende subsidiebedrag aan MPI De Oase de reële kosten voor het aanbieden van de maaltijden en de middagopvang niet voldoende opvangt. Gezien binnen het Buitengewoon Onderwijs de financiering rond middagopvang anders verloopt, zorgde dit voor een discrepantie met de andere betrokken scholen in dit project.

Om de financiële ondersteuning voor de maaltijden en kosten voor middagopvang in overeenstemming te brengen met de andere scholen binnen het Lekker(s) Op School-project, wordt een addendum toegevoegd aan de subsidieovereenkomst afgesloten met MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent. Hierin voorzien we naast de financiële tussenkomst voor een warme maaltijd (zoals in de basisovereenkomst geformuleerd) ook een financiële tussenkomst voor de middagopvang en hierbij horende kosten voor alle kleuters die ’s middags op school een warme maaltijd eten en die niet op internaat zitten.

De extra kost hiervoor komt op een maximum totaalbedrag van 1.452 euro.

Gezien de budgettaire gegevens van het eerste semester aantonen dat slechts een deel van het voorziene maximumsubsidiebedrag werd benut, en de berekeningen aantonen dat dit voor het tweede semester gelijkaardig zal zijn, dient er geen extra budget voorzien te worden voor de verhoging van de subsidie via het addendum.

Overzicht van de uitgaven
Dienst* Team Beleidsondersteuning
Budgetplaats B10130000
Categorie* 6495000
Subsidiecode
2022 1.452 euro
Totaal 1.452 euro
Voorgestelde uitgaven
€ 1.452,00
Verwachte ontvangsten
€ 0,00

Activiteit

ACB1013 Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst met Basisschool MPI De Oase  Voor Lekker(s) op School - periode 1/9/2021 – 30/6/2022 - met GO! MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.
7.

2022_RMW_00047 - Ontslag lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Opvolging als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling

Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 23:23
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Christophe Peeters
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Karin Temmerman; Sara Matthieu; Tom De Meester; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00047 - Ontslag lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Opvolging als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Helga Stevens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
7.

2022_RMW_00047 - Ontslag lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Opvolging als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling

2022_RMW_00047 - Ontslag lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Opvolging als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 93.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 10, 87, 91, 92, 100, 103 en 105.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 5 mei 2022 liet mevrouw Els Roegiers schriftelijk aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn weten ontslag te willen nemen als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Op 3 januari 2019 stelde de raad voor maatschappelijk welzijn de verkiezing vast van de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. In de ontvankelijke voordrachtakte die werd ingediend staat mevrouw Annick Michem vermeld als eerste opvolger van het lid Els Roegiers.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De raad voor maatschappelijk welzijn onderzoekt de geloofsbrieven. De kandidaat-opvolger moet opnieuw een uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister bezorgen, samen met het uittreksel uit het strafregister, model 1, op het ogenblik dat het mandaat ook effectief opgenomen wordt.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het ontslag van mevrouw Els Roegiers, als effectief lid, namens de N-VA-fractie, van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Artikel 2

Stelt de verkiezing vast van mevrouw Annick Michem als opvolger van het effectief lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, Els Roegiers.

11.

2022_RMW_00051 - Vervanging plaatsvervangend lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 23:24
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Christophe Peeters
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Karin Temmerman; Sara Matthieu; Tom De Meester; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00051 - Vervanging plaatsvervangend lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Helga Stevens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
11.

2022_RMW_00051 - Vervanging plaatsvervangend lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Goedkeuring

2022_RMW_00051 - Vervanging plaatsvervangend lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 105, §2.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 105, §2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Overeenkomstig artikel 105, §2 van het decreet over het lokaal bestuur kan de raad voor maatschappelijk welzijn in zijn huishoudelijk reglement bepalen dat plaatsvervangers worden aangewezen die de effectieve leden van het bijzonder comité mogen vervangen, als die verhinderd zijn. De plaatsvervangers moeten leden van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn en worden aangewezen door de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die de voordracht van het effectieve lid van het comité ondertekend hebben.

De mogelijkheid om plaatsvervangers aan te duiden in het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt geregeld in artikel 154 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In zitting van 21 oktober 2019 werd raadslid Ronny Rysermans aangeduid als plaatsvervangend lid in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De N-VA-fractie wenst over te gaan tot een vervanging van dit plaatsvervangend lid in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De N-VA-fractie heeft hiertoe een voordrachtakte ingediend. De voordrachtakte is ontvankelijk.

Activiteit

ACU1010 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het ontslag van de heer Ronny Rysermans als plaatsvervangend lid, namens de N-VA-fractie, van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Artikel 2

Neemt kennis dat de N-VA-fractie een ontvankelijke voordrachtsakte heeft ingediend voor een kandidaat-plaatsvervangend lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Artikel 3

Keurt goed de aanduiding van Els Roegiers als plaatsvervangend lid in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

12.

2022_RMW_00052 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 23:26
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Christophe Peeters
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Karin Temmerman; Sara Matthieu; Tom De Meester; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00052 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Helga Stevens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
12.

2022_RMW_00052 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

2022_RMW_00052 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn werd een laatste keer gewijzigd op 20 december 2021. Er is gebleken dat nog een aantal kleinere wijzigingen, aanvullingen en verduidelijkingen noodzakelijk zijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgende zaken worden gewijzigd aan het huishoudelijk reglement:

-artikel 12: Fractietoelage

Dit artikel bevatte een tegenstrijdigheid met artikel 9 §3 van het huishoudelijk reglement dat stelt dat tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad een fractie voor toepassing van de verdeling van het aantal mandaten of verdeling van vergoedingen en toelagen, geacht wordt eenzelfde aantal leden te behouden. Artikel 12 wordt hierop aangepast met dien verstande dat de fractietoelage wel wordt herberekend wanneer er zich wijzigingen voordoen binnen de vertegenwoordiging van een fractie in het BCSD.

-artikel 17: Opdrachten en taken van de voorzitter

Dit artikel wordt aangevuld met een passage waarbij in geval zowel de ambtenaar van de burgerlijke stand, als het voltallige college van burgemeester en schepenen verhinderd zijn, de voorzitter of ondervoorzitter van de raad de ambtenaar van de burgerlijke stand tijdelijk kan vervangen. Deze tijdelijke vervanging heeft betrekking op het voltrekken van huwelijken.

-artikel 46: Afsluiten debatten

Verduidelijking van de wijze waarop een raadslid een materiële vergissing bij de stemverrichting moet rechtzetten.

-artikel 68: Samenstelling raadscommissies

Er wordt bepaald dat de themacommissies bestaan uit de leden van de inhoudelijk bevoegde commissie(s) en bij uitzondering uit alle leden van de raad.

-artikel 71: Voorzitter (commissie)

Dit artikel verduidelijkt de rol van de commissievoorzitter tijdens de debatten in een commissie.

-artikel 86: Toelichtingen

Dit artikel wordt aangevuld met het principe dat er geen toelichtingen worden geagendeerd op commissies waarop (wijzigingen aan) het meerjarenplan en (wijzigingen aan) het budget staan geagendeerd, behoudens akkoord van de (onder)voorzitter en in samenspraak met de commissievoorzitter.

-verduidelijking van een aantal termijnen voor het inzagerecht (artikel 98) en de schriftelijke vragen (artikel 104)

- artikel 106: procedure mondelinge vragen

De termijn voor het indienen van mondelinge vragen voor de commissies wordt aangepast. Vragen moeten ten minste 4 i.p.v. 3 werkdagen voor de zitting ingediend worden. Hierdoor hebben de schepenen en diensten voldoende tijd om de antwoorden op de mondelinge vragen voor te bereiden. 

Tot slot werd de procedure van voorstellen van burgers op een aantal punten verduidelijkt en verfijnd, nl.

    - Verduidelijking dat inwoners van Gent personen zijn die hun domicilie in Gent hebben.

    - Indieners van een burgervoorstel kunnen voorafgaandelijk voor het verzamelen van handtekeningen een niet-bindend advies aanvragen over het onderwerp van hun burgervoorstel.

    - Indien nodig kan de commissie beslissen om een burgervoorstel nog een tweede keer te bespreken op de commissie alvorens het naar de raad gaat ter bespreking. 

    - Indieners van een burgervoorstel krijgen na de debatten in de raad het laatste woord voor een slotbeschouwing van maximum 5 minuten. 
Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, zoals opgelijst in bijlage die integraal deel uitmaakt van dit besluit.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, zoals gevoegd in bijlage.

2.

2022_RMW_00040 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 21 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 23:27
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Sami Souguir
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Karin Temmerman; Sara Matthieu; Tom De Meester; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00040 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 21 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Helga Stevens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 39
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 11
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Mattias De Vuyst, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2.

2022_RMW_00040 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 21 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

2022_RMW_00040 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 21 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77, eerste lid, en artikel 432, eerste lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432, derde lid en artikel 454;
De statuten van TMVS.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De dienstverlenende vereniging TMVS heeft op 5 april 2022 een aangetekende brief gestuurd met de agenda voor de algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 21 juni 2022 om 14u30 te Flanders Expo, Maaltkouter 1, 9051 Gent.
De vergadering zal hybride doorgaan: de deelnemers kunnen hetzij aan de fysieke vergadering deelnemen, of de vergadering digitaal via ZOOM volgen.

De agenda luidt als volgt:

1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021
    b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen
9. Aanstelling commissaris
Varia


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent worden vastgesteld.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed, de dagorde en de punten op de agendapunt van de dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die fysiek zal doorgaan, met de mogelijkheid digitaal deel te nemen via ZOOM, op dinsdag 21 juni 2022 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1, te 9051 Gent, met name: 

1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021
    b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen
9. Aanstelling commissaris
Varia

Artikel 2

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van OCMW Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die plaatsvindt op dinsdag 21 juni 2022 om 14u30, om:

 • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
 • deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Artikel 3

Het vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan geven aan TMVS dv, hetzij per post TMVS dv p/a TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post, 20220621AVTMVS@farys.be

9.

2022_RMW_00049 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 23:27
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Mathias De Clercq
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Karin Temmerman; Sara Matthieu; Tom De Meester; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00049 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Helga Stevens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
9.

2022_RMW_00049 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie - Goedkeuring

2022_RMW_00049 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, §2, 5°
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Huishoudelijk Reglement van de Beraadslagende Organen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent
 • De statuten van de vzw Centrum Basiseducatie Gent
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 25 maart 2019 de voordracht van Michelle Ginée als één van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Vooruit-fractie wenst over te gaan tot een vervanging in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie.

Activiteit

ACU1010 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het ontslag van Michelle Ginée als vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie.

Artikel 2

Keurt goed de voordracht van Kristof Baten als vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie.

Deze aanstelling gebeurt onder de voorwaarde van het naleven van de Deontologische code voor lokale mandatarissen, zoals goedgekeurd op 20 november 2017, en gewijzigd op 17 december 2018 en 21 oktober 2019.

10.

2022_RMW_00050 - Vervanging van een bestuurder namens het lid OCMW Gent in de raad van bestuur van de EVA REGent vzw - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 23:27
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Mathias De Clercq
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn<