Terug raad voor maatschappelijk welzijn

ma 23/05/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

  • Opening zitting

    De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld.

     Zoals reeds aan bod kwam tijdens de gemeenteraad, herhaalt de voorzitter dat mevrouw Evita Willaert aangesteld is als schepen. Van rechtswege is ze dus ook aangesteld als lid van het vast bureau. Tevens werd de heer Jeroen Van Lysebettens opnieuw aangesteld als gemeenteraadslid. Hij is van rechtswege ook lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Mededelingen algemeen directeur

  • De algemeen directeur heeft één mededeling naar aanleiding van een brief die het vast bureau sinds de vorige OCMW-raad ontving van de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Meer bepaald liet de gouverneur weten dat ze een besluit van het vast bureau betreffende de beëindiging van een aanstelling heeft vernietigd. De algemeen directeur heeft dit in de notulen van de zitting van het vast bureau van 24 februari 2022 vermeld.

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid OCMW

Patrimoniumbeheer OCMW
sogent
  • Aan de OCMW-Raad wordt gevraagd goed te keuren de beëindiging van het zakelijk recht alsook de natrekking van de woning gelegen in Lochristi, Lichtelarestraat 21 (kadastraal gekend als Lochristi, eerste afdeling Lochristi, sectie C, nummers 980C2, 980B2 en 980H2) mits uitbetaling van de helft van de constructiewaarde, zijnde 40.361,00 euro, aan Mariette en Marcel Leyns en het toekennen van een voorkooprecht aan mevrouw Mariette Leyns bij openbare verkoop,  de openbare verkoop via BIDDIT van een woning met grond gelegen aan de Lichtelarestraat 21 te Lochristi en kadastraal gekend als Lochristi, eerste afdeling Lochristi, sectie C, nummers 980C2, 980B2 en 980H2 met een totale kadastrale oppervlakte van 8.939 m² tegen een minimumprijs van 1.506.000,00 euro en de openbare verkoop via BIDDIT van een perceel gelegen aan de Nieuwstraat te Lochristi en kadastraal gekend als, Lochristi, eerste afdeling, sectie C, nummer 984K4  met een kadastrale oppervlakte van 6.110 m² tegen een minimumprijs van 1.009.000,00 euro.

     

  • Het opstarten van een tweede verkoop via Biddit van het appartement en garage gelegen te Keizervest 68 te 9000 Gent (inclusief kelder B2 en garage 28) en kadastraal gekend als Gent, 4de afdeling, sectie D, 3131 N 5, P0013, aan een verlaagde minimumprijs van 195.000,00 euro in plaats van 242.000,00 euro.

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Thematische hulp - Sociale Woonbegeleiding
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

A-punten

Bevoegdheid OCMW

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

(onder)voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen