Terug commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

do 10/02/2022 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning