Terug
Gepubliceerd op 05/01/2022

2022_GR_00019 - Addendum 1 aan de exploitatieovereenkomst voor parkeerplaatsen op de UCO-site - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 11/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00019 - Addendum 1 aan de exploitatieovereenkomst voor parkeerplaatsen op de UCO-site - Goedkeuring 2022_GR_00019 - Addendum 1 aan de exploitatieovereenkomst voor parkeerplaatsen op de UCO-site - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de zitting van 26/6/2017 keurde de gemeenteraad de overeenkomst tussen Stad Gent en SoGent goed betreffende de exploitatie van parkeerplaatsen op de UCO-site.

Er wordt voorgesteld om een addendum aan deze overeenkomst goed te keuren betreffende de uitbreiding van de exploitatieovereenkomst.

Volgende goederen worden bijkomend in exploitatie gegeven:

De wegenis gelegen rond de SEC-bedrijven en rond het parkeergebouw: deel van het onroerend goed gelegen te 9000 Gent, aan de Maïsstraat 142, zijnde de Getouwstraat, de Balenmagazijnstraat en de Gaardeniersweg, kadastraal gekend onder Gent, 10de afdeling, sectie K, deel van de perceelnummers 28S P0000 en 570M P0000, delen zonder perceelnummer, zoals aangeduid op het plan in bijlage in blauwe stippellijn.

Met de bedoeling om deze wegenis en parkeerplaatsen te exploiteren en gebruiken als zijnde het een openbare wegenis en openbare parking met alle daarbij horende lasten en lusten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De voorwaarden van de overeenkomst van exploitatie zoals volgt uit de voormelde overeenkomst tot exploitatie van de parkeerplaatsen afgesloten met ingang van 1 juli 2017, blijven integraal van toepassing, voor zover ze niet worden gewijzigd door onderhavige overeenkomst.

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het bijgevoegde addendum 1 aan de exploitatieovereenkomst met sogent voor parkeerplaatsen op de UCO-site, waarbij het voorwerp van de overeenkomst wordt uitgebreid.