Terug
Gepubliceerd op 05/01/2022

2022_GR_00028 - Reglement voor de inrichting van speelstraten - Wijziging

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 11/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2022_GR_00028 - Reglement voor de inrichting van speelstraten - Wijziging 2022_GR_00028 - Reglement voor de inrichting van speelstraten - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 24 maart 2014 keurde de gemeenteraad het 'Reglement voor de inrichting van speelstraten' goed. Op 14 december 2015 werd het reglement gewijzigd. Op 22 juni 2020 werd het reglement gewijzigd. 

Thans worden volgende wijzigingen aan het 'Reglement voor de inrichting van speelstraten' voorgelegd:

  • De aanvragers van een speelstraat kunnen ook een speelstraat op  de buitenspeeldag aanvragen.  Dit willen we nu expliciet in het speelstratenreglement opnemen om de verkeerstechnische advisering te faciliteren. In  het verleden gebeurde dit via de procedure Inname Openbaar Domein. 
  • De verkeerstechnische advisering gebeurt niet meer door het Mobiliteitsbedrijf, maar door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.
  • De bijzondere bepaling ter realisatie van extra speelstraten in de zomer van 2020 n.a.v. de corona-pandemie is niet meer van toepassing en werd verwijderd.

Dit resulteert in een wijziging in volgende artikels van het 'Reglement voor de inrichting van speelstraten': art.1, art.2, art.3, art.4, art.5.

Deze wijzigingen treden in werking op 1/2/2022.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Een reglementswijziging wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Activiteit

AC34059 Uitbouwen jeugdruimtebeleid

Besluit

Artikel 1

Wijzigt het 'Reglement voor de inrichting van speelstraten' zoals aangegeven het het 'Document wijzigingen' in bijlage.

De wijzigingen treden in werking op 1/2/2022.


Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Reglement voor de inrichting van speelstraten', zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Document wijzigingen.pdf
  • Reglement voor de inrichting van speelstraten (versie 2014, gewijzigd in 2020).pdf
  • Reglement voor de inrichting van speelstraten - gecoördineerde versie.doc