Terug
Gepubliceerd op 12/01/2022

2022_MV_00005 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Veilig fietsparkeren in Gent

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 11/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 11/01/2022 - 21:59
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Els De Leeuw, Dienst Economie; Christelle De Bruycker , Dienst Economie; Ilse  Verschoore, Projectbureau Ruimte; Dieter  De Smedt, Dienst Economie; Yves  Roelandt, IVA Mobiliteitsbedrijf; Thomas Martens, fractie Open VLD; Peter Ghys, sogent; Ruben  Haerens, Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen; Ellen Druyts, fractie CD&V; Stefan  Vanbroeckhoven, Departement Stedelijke Ontwikkeling; Kristina Colen , NVA fractie; Anita  De Winter, gemeenteraadslid Groen

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Evita Willaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Ronny Rysermans; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2022_MV_00005 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Veilig fietsparkeren in Gent 2022_MV_00005 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Veilig fietsparkeren in Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Fietsendieven zijn opnieuw zeer actief in onze stad. In 2021 waren er ca. 2.500 fietsdiefstallen bekend bij de Gentse politie.

Steeds meer bezoekers aan de Gentse binnenstad zijn bereid om hun verplaatsing met de fiets uit te voeren, maar willen hun stalen ros in alle veiligheid kunnen parkeren. Ook in andere delen van onze stad, zoals onze deelgemeenten, groeit de fietsbereidheid. Maar ook daar leeft de vraag naar veilig parkeren.

In onbewaakte fietsenstallingen of fietsparkings volstaat een stevig slot niet meer om dieven tegen te houden. De waarde van sommige fietsen (vb. elektrische fietsen of speed pedelecs) is voor sommige fietsers dan ook te hoog om het risico te nemen slachtoffer te worden van diefstal.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

ma 03/01/2022 - 09:54

Toelichting

1/ Ziet de schepen veilig fietsparkeren als een weg te werken drempel voor het verder aantrekken van fietsers naar onze stad?

2/ Welke acties zijn er deze legislatuur voorzien met betrekking tot veilig fietsparkeren? Wat is de visie van het college hieromtrent?

3/ Is het mogelijk om permanentie of bewaking te voorzien in de Gentse fietsparkings? Zo ja, op welke locaties?

Bespreking

Antwoord

Het veilig en comfortabel kunnen stallen van fietsen vindt dit college uiteraard van groot belang. We hebben dat ook opgenomen in het bestuursakkoord: fietsen moeten goed en veilig gestald kunnen worden. Een goede fietsstalling is veilig, toegankelijk, diefstalbestendig, kwaliteitsvol en servicegericht, en houdt rekening met buitenmaatfietsen. Maar we moeten ook realistisch zijn: we gaan fietsdiefstallen nooit helemaal kunnen stoppen met enkel stallingen. Fietsers kunnen hun fiets ook beschermen door minstens 2 goede sloten te gebruiken, en hun fiets te laten markeren. Dat biedt allemaal geen garantie, maar alle beetjes helpen. Burgemeester en politie zetten ondertussen ook in op diefstalpreventie en de handhaving van fietsdiefstallen. Het kabinet van de burgemeester liet weten dat u specifieke vragen hierover schriftelijk aan hen mag overmaken. 

Wat betreft fietsenstallingen op openbaar domein wordt verder wijk per wijk een screening uitgevoerd om bijkomende degelijke stallingen te plaatsen op maximum 100m van de woning. Daarnaast wordt gewerkt aan nieuwe, inpandige kwalitatieve fietsenparkings voor bewoners en bezoekers. Hetzij in bestaande panden hetzij in nieuw te bouwen buurtfietsenstallingen en fietsenparkings. Zo worden heel binnenkort de buurtfietsenstallingen in het Huidevetterken en de Limbastraat in gebruik genomen, en is gestart met de bouw van de buurtfietsenstalling in het Pierkespark. Daarnaast zullen er dit jaar nog op 5 andere locaties bijkomende buurtfietsenstallingen worden gerealiseerd, en worden de buurtfietsenstallingen in de Ham uitgebreid.

Een aantal fietsenparkings in Gent zijn uitgerust met cameraregistratie.

 Die onder de Sint-Michielshelling, onder de Stadshal en aan de Vooruit worden beheerd door de Fietsambassade. De Fietsambassade levert dus op vraag van de Politie de beelden aan van incidenten. De Fietsambassade probeert niet enkel de beelden van de opgevraagde uren door te sturen maar effectief de fietsdiefstal zelf en de beelden van mogelijke daders aan de Politie aan te leveren om fietsdiefstallen vlugger op te lossen. 

De beelden van De Krook worden beheerd door de CVBA De Krook zelf omdat de bewakingscamera’s rond het gebouw één systeem vormen.  

Bij Gent-Dampoort en Gent-Sint-Pieters worden de camera’s beheerd door de NMBS aangezien het privaat domein van hen is. 

De Fietsambassade onderzoekt, test en evalueert ook de mogelijkheden voor het opzetten van bewaakte kwalitatieve fietsparkings bij grote evenementen. In het verleden werden er tijdens de Gentse Feesten jaarlijks twee bewaakte fietsparkings voorzien. Tijdens het Lichtfestival in 2021 werd deze aanpak nog verder succesvol opgeschroefd en werden er drie tijdelijke bewaakte fietsparkings voorzien aan het Coyendanspark, Sint-Michielsparking en Dok Noord. Ook voor toekomstige (grote) evenementen zal op dit elan worden verdergewerkt. Daarnaast zal de Fietsambassade dit jaar ook verder onderzoeken en testen wat de mogelijkheden zijn voor permanent bewaakte fietsparkings in het centrum, waarbij er live toezicht gehouden wordt of waarbij de camerabeelden live bekeken worden en er eventueel ook meteen kan worden ingegrepen. 

wo 12/01/2022 - 09:32