Terug
Gepubliceerd op 12/01/2022

2022_MV_00010 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Doortrekking ontsluitingsweg Gent Zuid I (Coca-colaweg Zwijnaarde)

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 11/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 11/01/2022 - 21:59
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Els De Leeuw, Dienst Economie; Christelle De Bruycker , Dienst Economie; Ilse  Verschoore, Projectbureau Ruimte; Dieter  De Smedt, Dienst Economie; Yves  Roelandt, IVA Mobiliteitsbedrijf; Thomas Martens, fractie Open VLD; Peter Ghys, sogent; Ruben  Haerens, Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen; Ellen Druyts, fractie CD&V; Stefan  Vanbroeckhoven, Departement Stedelijke Ontwikkeling; Kristina Colen , NVA fractie; Anita  De Winter, gemeenteraadslid Groen

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Evita Willaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Ronny Rysermans; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2022_MV_00010 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Doortrekking ontsluitingsweg Gent Zuid I (Coca-colaweg Zwijnaarde) 2022_MV_00010 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Doortrekking ontsluitingsweg Gent Zuid I (Coca-colaweg Zwijnaarde)

Motivering

Gekoppelde initiatiefrechten

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Op vrijdag 1 april 2011, ondertekende de stad Gent een samenwerkingsovereenkomst met AWV, De Lijn, TMWV, Fluxys, Real Estate, UZ Gent en de Provincie. De stad Gent verbond zich tot het “opstarten van projecten ten zuiden van Gent”. 

M.b.t. de ontsluitingsweg voor de bedrijventerreinen Zwijnaarde II (Domo/Alinso) en Zwijnaarde III werd de voorbije maanden grote voorruitgang geboekt. 

Inwoners van uit Zwijnaarde en de Gestichtstraat zijn echter zeer bezorgd over de doortrekking van de ontsluitingsweg van Gent Zuid I (de “Coca-Colaweg”).

In 2021 vonden er opnieuw verschillende ongevallen plaats in de Gestichtstraat. Daarnaast zijn er verschillende indicaties die een toegenomen verkeersdruk in de straat bevestigen. In de Gestichtstraat gaat het over 5.000 à 5.700 wagens en 1.200 à 1.700 hoge voertuigen per werkdag volgens Telraam metingen. 

Het aantal voertuigen zal de komende jaren bovendien verder stijgen door de uitbreiding van de productie- en opslagcapaciteit bij Coca-Cola, de vestiging van EasyPost eind 2019 en de geleidelijke realisatie van het Masterplan campus De Deyne van 2015 zullen steeds meer verkeer via de R4- op en afrit Gestichtstraat aantrekken, met gevolgen voor de leefbaarheid in de Gestichtstraat, de Zwijnaardsesteenweg en de Heerweg-Noord. 

Dit houdt ook risico’s in voor de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de woonomgeving en de omgeving van de onderwijs- en zorginstellingen. De spoedige realisatie van doortrekking van de ontsluitingsweg van Gent Zuid I is dus van cruciaal belang. 

Op mijn mondelinge vraag in deze commissie een jaar geleden (2021_MV_00018) antwoordde de schepen dat de meest gunstige timing op dat ogenblik een start van de werken voorzag in 2023. De timing die momenteel wordt gepubliceerd op de website van onze stad, spreekt echter pas van een start van de werkzaamheden in 2025, rekening houdend met de best mogelijke scenario's.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen. 

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 05/01/2022 - 09:40

Toelichting

1/ Wat is de oorzaak van de vertraging van ca. anderhalf jaar die gedurende 2021 in dit project werd opgelopen? 

2/ Op welke manier zal het college de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de Gestichtstraat en omgeving verbeteren in afwachting van deze nieuwe ontsluitingsweg?

3/ Hoe lopen de gesprekken voor de verwervingen en het vrijmaken van de erfpachten? Is hierdoor nog extra vertraging te verwachten?

4/ Op welke manier zal de stad hierover verder communiceren met de buurt?

Bespreking

Antwoord

In Januari 2021 heb ik over de start der werken gesproken over najaar 2023 als de meest gunstige timing. Als er dan een aantal hindernissen opduiken dan verschuift deze timing natuurlijk. Er zijn twee grote oorzaken voor het verschuiven van de timing.  

 • Een deel van deze weg komt in de zone ‘non aedificandi’ langs de E17. Dit is een bouwvrije strook. De aanvraag voor de afwijking op de ‘non aedificandi’ strook langs de E17 bij AWV werd ingediend begin juni 2021. Het antwoord laat wat langer dan voorzien op zich wachten. Wij verwachten het antwoord in de loop van januari.
 • Momenteel zijn de gesprekken voor grondverwervingen in der minne aan de gang. Helaas lopen deze echt niet vlot. We zijn er eigenlijk quasi zeker van dat we zullen moeten overgegaan naar een onteigeningsprocedure, de voorbereidingen zijn ondertussen bijna afgerond en we plannen om tegen februari-maart naar het college te gaan om het onteigeningsbesluit vast te stellen. 

Maar dus sowieso hebben we meer tijd nodig om de nodige gronden te verwerven. 

Vandaar de nieuwe timing. 

Wat je tweede vraag over de Verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de Gestichtstraat betreft, kan ik het volgende meegeven: 

Recent werden een aantal maatregelen genomen:

 • Fietssuggestiestroken (om de aanwezigheid van de fiets sterker te benadrukken), 
 • Inrichting van een zone 30 (2021) met meerdere snelheidscontroles door de politie, 
 • Inkorting van parkeerstroken (juni 2021) ter hoogte van nr 9 voor beter zicht op de fietsoversteek en ter hoogte van nr 23G voor uitrijdend verkeer. 

Structurelere verkeersveiligheidsmaatregelen vragen grootschalige infrastructuurwerken of zelfs een volledige herinrichting van de straat. Dergelijke herinrichting is niet realistisch gezien enerzijds de Gestichtstraat valt onder het beheer van AWV en niet van de stad, en anderzijds vermits de op- en afrit binnen enkele jaren hoe dan ook gesloten zal worden. Dit is voorzien na de realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg voor de site waarop Coca-Cola zich bevindt. 

Over je vraag met betrekking tot eventuele vetraging bij verwervingen en het vrijmaken van de erfpachten betreft, verwijs ik je naar wat ik daarnet heb geantwoord. Dit is inderdaad de hoofdoorzaak dat dit dossier vertraagt.

Ik heb al gesproken over de verwervingen. Wat het vrijmaken van de erfpacht betreft: Bij de bouw van het Ghelamco-stadion werd opgelegd dat de al aangelegde Ottergemsesteenweg Zuid (die deel uitmaakt van de erfpacht) aan de stad zal worden overgedragen na de aanleg van de bedrijfsontsluitingsweg. De voorbereiding van het overdrachtsdossier om dit deel uit de erfpacht te lichten is opgestart. Dit dossier loopt juridisch-administratief normaal. Er wordt geen extra vertraging verwacht. 

Wat communicatie met de buurt betreft:

 1. Burgervragen worden nu al systematisch beantwoord waarbij de stand van zaken en andere nodige info worden meegegeven.
 2. Op de website van de stad Gent is al geactualiseerde informatie beschikbaar.
 3. En natuurlijk wordt met deze vraag ook het antwoord openbaar
 4. Op het moment dat de onteigeningsprocedure formeel zal beslist zijn, dan zal dit actief worden gecommuniceerd naar:
  1. De betrokken bedrijven (in eerste instantie verder onderhandelen in der minne)
  2. Naar de buurt met nieuwe timing
wo 12/01/2022 - 09:42