Terug
Gepubliceerd op 12/01/2022

2022_MV_00008 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Parkeren bij wegenwerken

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 11/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 11/01/2022 - 21:59
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Els De Leeuw, Dienst Economie; Christelle De Bruycker , Dienst Economie; Ilse  Verschoore, Projectbureau Ruimte; Dieter  De Smedt, Dienst Economie; Yves  Roelandt, IVA Mobiliteitsbedrijf; Thomas Martens, fractie Open VLD; Peter Ghys, sogent; Ruben  Haerens, Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen; Ellen Druyts, fractie CD&V; Stefan  Vanbroeckhoven, Departement Stedelijke Ontwikkeling; Kristina Colen , NVA fractie; Anita  De Winter, gemeenteraadslid Groen

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Evita Willaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Ronny Rysermans; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2022_MV_00008 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Parkeren bij wegenwerken 2022_MV_00008 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Parkeren bij wegenwerken

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Situering :

Bij wegenwerken kan het zijn dat gedurende weken/maanden er niet in de straat/straten geparkeerd kan worden. Dit zorgt soms voor lange periode voor heel ongemakkelijke situaties. Men weet dat ‘omeletten bakken niet kan zonder eierschalen te breken’, maar misschien zijn er in de buurt – op een wandelafstand - wel tijdelijke alternatieven te bedenken voor bv. s avonds buurtparkeren. Bv. door medegebruik met bv. een bedrijf of school in de buurt om op de ’s avonds leegstaande parking buurtparkeren toe te staan.

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

di 04/01/2022 - 16:22

Toelichting

Vraag

  • Hoe staat de schepen tegenover het idee om tijdelijk een (semi-)private parking in de buurt ter beschikking stellen van de buurtbewoners, en daarvoor een overeenkomst af te sluiten met de eigenaar? 
  • Wordt daar in de praktijk al gebruik van gemaakt? Of wil u dat onderzoeken? Graag korte duiding. 
  • Ziet u – indien u hier positief tegenover staat – mogelijkheden om dit bij bepaalde wegenwerken in de nabije toekomst toe te passen? Kan dit kort geduid worden, waar?

Bespreking

Antwoord

Werven brengen zoals u stelt, hinder met zich mee. Daar kunnen we niet om heen. We proberen die hinder altijd zoveel mogelijk te beperken. Maar de hinder helemaal tot nul herleiden is onmogelijk. 

Uit ervaring weet ik dat bewoners vooral sterke hinder ervaren bij de opstart van een werf of bij een fasewissel op grote werven, omdat hun ‘gewoontepatronen’ doorbroken worden. Parkeren valt daar ook onder, als door werken de gebruikelijke parkeerplaatsen ‘tijdelijk’ onbeschikbaar zijn. In de praktijk blijkt dat inwoners meestal toch flexibel en creatief genoeg zijn om met dit tijdelijk probleem om te gaan. Er komt al snel een nieuw evenwicht met ook nieuwe gewoontepatronen.

Het voorzien in een tijdelijk alternatief parkeeraanbod op privaat domein is in de praktijk moeilijk realiseerbaar.

Eerst en vooral zijn er zelden terreinen die geschikt zijn om (tijdelijk) in een vervangend parkeeraanbod te voorzien. En als er al terreinen zijn die op het eerste gezicht in aanmerking komen, moet nog nagegaan worden of een tijdelijke parkeerfunctie in overeenstemming is met de bestemmingsvoorschriften/ stedenbouwkundige voorschriften. Dikwijls is een omgevingsvergunning nodig (met de nodige voorbereidingen, samenstelling, indiening en … doorlooptijd).

Het opstellen van een overeenkomst tot tijdelijk gebruik van een private parking neemt veel tijd en energie in beslag. Dit leidt tot een aanzienlijke doorlooptijd. Dit proces moet dus lang op voorhand opgestart worden (tijd die we zelden hebben bij wegenwerken). Bovendien hebben we geen enkele garantie dat de uitkomst van dit proces zou leiden tot een overeenkomst.

Private terreinen zijn ook zelden 'kant-en-klaar' voor parkeren. Vaak dienen er nog extra kosten gemaakt te worden om het terrein te ontsluiten en het 'parkeergeschikt' te maken.

Als er iets geschikt is dan gaan we het gesprek wel aan, maar dit geeft geen garantie op succes. Alles hangt af van de bereidwilligheid van de partner. Zo zijn we bijvoorbeeld in functie van de werken aan de Coupure in gesprek, maar idt lijkt geen evidente oefening te worden. 

We onderzoeken wel actief mogelijkheden om parkings op (semi-)privaat domein open te stellen voor de buurt via onze parkeermakelaar. Dit staat echter los van wegenwerken.  

Momenteel is er een compensatieregeling uitgewerkt voor eigenaars van een garage/ private parkeerplaats bij wegenwerken in een bepaalde bewonerszone. De communicatie hierover wordt standaard meegenomen in de bewonersbrieven. 

Overeenkomstig de voorwaarden in het reglement over de parkeervergunningen (artikel 9bis) kunnen bewoners een parkeervergunning 'garage onbereikbaar' aanvragen of een korting krijgen op een abonnement in onze ondergrondse parkeergarage.

wo 12/01/2022 - 09:39