Terug
Gepubliceerd op 12/01/2022

2022_MV_00011 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Heraanleg Spellewerkstraat en omgeving

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 11/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 11/01/2022 - 21:59
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Els De Leeuw, Dienst Economie; Christelle De Bruycker , Dienst Economie; Ilse  Verschoore, Projectbureau Ruimte; Dieter  De Smedt, Dienst Economie; Yves  Roelandt, IVA Mobiliteitsbedrijf; Thomas Martens, fractie Open VLD; Peter Ghys, sogent; Ruben  Haerens, Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen; Ellen Druyts, fractie CD&V; Stefan  Vanbroeckhoven, Departement Stedelijke Ontwikkeling; Kristina Colen , NVA fractie; Anita  De Winter, gemeenteraadslid Groen

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Evita Willaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Ronny Rysermans; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2022_MV_00011 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Heraanleg Spellewerkstraat en omgeving 2022_MV_00011 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Heraanleg Spellewerkstraat en omgeving

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 05/01/2022 - 19:50

Toelichting

De Spellewerkstraat, Satijnstraat en Kantstraat krijgen een volledige heraanleg. Het voorontwerp van de plannen werd aan de bewoners voorgesteld op een inloopavond.

Er is in deze straten een hoge parkeerdruk. Bij de heraanleg zal het aantal parkeerplaatsen sterk verminderen. Dit zorgt voor ongerustheid. Volgens een inschatting van wijkbewoners zullen de huidige 168 parkeerplaatsen herleid worden tot  61 parkeerplaatsen na de heraanleg. 

Hoeveel parkeerplaatsen worden er in de huidige ontwerp voor de heraanleg ingetekend?

Zullen deze plannen nog aangepast worden om aan de bezorgdheid van de buurt over de hoge parkeerdruk tegemoet te komen? Graag wat toelichting hierover.

 

Bespreking

Antwoord

Bent u ooit in de Spellewerkstraat geweest? 

In deze straat zijn grote delen van de rijweg 7 à 8 m breed, met dubbele rijrichting en langs weerszijden geparkeerde voertuigen. In de praktijk betekent dit vaak dat er een rijwegbreedte resteert van 3 à 4 m voor 2 rijrichtingen. 

Dit is niet in overeenstemming met de genormaliseerde breedtes en is niet veilig. Bijvoorbeeld: de brandweer vraagt in zijn advies voor deze straat het behoud van tweerichtingsverkeer omwille van aanrijroutes en vraagt ook 5.50m rijwegbreedte, omwille van het tweerichtingsverkeer. Anders kan een brandweerwagen een ander voertuig niet kruisen, wat problematisch is bij een dringende interventie. 

U spreekt van 168 parkeerplaatsen: Ik vermoed dat dit cijfers zijn van bewoners? Zoveel parkeerplaatsen zijn in de huidige toestand een reglementaire manier niet mogelijk. Bij de telling van het mobiliteitsbedrijf blijkt dat dit de enige juiste cijfers zijn:

  • 29 reglementaire parkeerplaatsen in de Spellewerkstraat
  • 12 reglementaire parkeerplaatsen in de Satijnstraat
  • 26 reglementaire parkeerplaatsen in de Kantstraat
  • 2 parkeerplaatsen voor personen met een handicap, nl in de Spellewerkstraat en in de Satijnstraat.

Dus in totaal zijn er 67+2 parkeerplaatsen. Het verschil met de voorgestelde 61 parkeerplaatsen is dus niet zo groot. 

Het zal wel zo zijn dat er momenteel meer auto’s geparkeerd staan in deze cluster, maar dit is dus problematisch voor de brandweer en dus geen veilige situatie. We willen en kunnen dit dus niet behouden.

Bij een heraanleg voor de komende 50 jaar zal dus een ontwerp gemaakt worden dat wel voldoet aan de gangbare normen en kaders en waarbij parkeerplaatsen op een reglementaire manier worden ingetekend.

Maar, om te antwoorden op uw tweede vraag: zoals altijd bij elke heraanleg: Na de bewonersvergadering worden opmerkingen verwerkt en worden aanpassingen aan het ontwerpplan gemaakt. Deze herwerking is nog lopende. Momenteel kunnen we dus nog niet meegeven hoeveel parkeerplaatsen er ingetekend zullen worden. 

Het kan zijn dat er meer parkeerplaatsen voorzien zullen worden dan in het oorspronkelijke ontwerp van op de bewonersvergadering.  Deze toename zal beperkt zijn door het krappe profiel – we gaan immers van ongeveer overal tweezijdig parkeren naar eenzijdig parkeren. 

We zijn op de hoogte van de hoge parkeerdruk in de omgeving van de Spellewerkstraat. De hoge parkeerdruk is een structureel gegeven op heel veel plaatsen in de stad. Net zoals in andere grote steden overstijgt het aantal inwoners in Gent het aantal beschikbare parkeerplaatsen en de bevolking blijft groeien. 

Het is echter een moeilijke evenwichtsoefening om het openbaar domein rechtvaardig en kwaliteitsvol te verdelen onder alle gebruikers van Stad Gent. Naast het parkeren doet het openbaar domein ook dienst als ruimte om te wandelen, te fietsen, voor het openbaar vervoer en het privaatvervoer, als doorgang voor nood- en hulpdiensten, als ontmoetingsplek, als groene ruimte ter bevordering van de gezondheid van de inwoners en de verbetering van het klimaat.

Het stadsbestuur levert daarom stevige inspanningen om de stappen, trappen en openbaar vervoergebruik comfortabeler te maken. We investeren fietsinfrastructuur, deelfietsen, verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer en proberen daarmee zowel bewoners als ook bezoekers te overtuigen om meer en meer verplaatsingen zonder de auto te doen. Daarnaast is ook autodelen een goede manier om de druk van parkeren op het openbaar domein te beperken. Ook daar leveren we grote inspanningen.

wo 12/01/2022 - 09:43