Terug
Gepubliceerd op 12/01/2022

2022_MV_00015 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: communicatie en dienstregeling tijdens heraanleg tramsporen Kortrijksepoortstraat

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 11/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 11/01/2022 - 21:59
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Els De Leeuw, Dienst Economie; Christelle De Bruycker , Dienst Economie; Ilse  Verschoore, Projectbureau Ruimte; Dieter  De Smedt, Dienst Economie; Yves  Roelandt, IVA Mobiliteitsbedrijf; Thomas Martens, fractie Open VLD; Peter Ghys, sogent; Ruben  Haerens, Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen; Ellen Druyts, fractie CD&V; Stefan  Vanbroeckhoven, Departement Stedelijke Ontwikkeling; Kristina Colen , NVA fractie; Anita  De Winter, gemeenteraadslid Groen

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Evita Willaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Ronny Rysermans; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2022_MV_00015 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: communicatie en dienstregeling tijdens heraanleg tramsporen Kortrijksepoortstraat 2022_MV_00015 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: communicatie en dienstregeling tijdens heraanleg tramsporen Kortrijksepoortstraat

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Context : Tussen medio februari en medio april zal De Lijn de tramsporen in de Kortrijksepoortstraat heraanleggen. De zone tussen Verloren Kost en Veergrep zal een volledig nieuw wegdek en tramsporen krijgen. Om de impact voor reizigers op deze drukke tramroute zoveel mogelijk te beperken is tijdige en heldere communicatie en een uitgekiend, aangepast tramnet van groot belang. Ikv de dringende herstellingen tussen 15 en 19 november op dezelfde as was dat helaas niet het geval : maar liefst 10 haltes tussen Rabot, stadshart en Gent-Sint-Pieters werden - onaangekondigd - niet bediend omdat tram 1 werd afgeleid via de Coupure. 

Dit is niet voor herhaling vatbaar tijdens de langduriger werken in de Kortrijksepoortstraat komende lente. 

Indiener(s)

Joris Vandenbroucke

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 06/01/2022 - 13:49

Toelichting

Vraag : 

Kan de schepen ons inlichten over de geplande communicatie over deze werkzaamheden (timing, communicatiekanalen, ...)? 

Is er al zicht op een aangepaste trambediening tijdens de werkzaamheden? Zal deze een maximaal behoud van de bediening van de haltes tussen Rabot, Gravensteen, Kouter en Nederkouter/Savaanstraat garanderen? 

Bespreking

Antwoord

De werken aan de tramlijn worden uitgevoerd door De Lijn. Ze hebben ons dan ook volgend antwoord op uw vragen bezorgd: 

Wat bewonerscommunicatie betreft organiseerde De Lijn reeds een digitale infosessie op 5 oktober 2021 voor omwonenden/handelaars waarop oa de herstellingswerken in voorjaar van 2022 werden aangekondigd. Een samenvatting van de infosessie werd gebust in de buurt. De aanwezigen op de infosessie en andere personen die hun mailadres doorgaven, ontvingen bovendien de presentatie en het verslag van de digitale infosessie op 5 oktober. 

Op 18 januari wordt een nieuwe digitale infosessie georganiseerd om meer toelichting te geven over de werken en hinder.  

Daarnaast zal de buurt, zoals gebruikelijk bij werken, een bewonersbrief ontvangen.

Wat de Reizigerscommunicatie betreft plant De Lijn tussen de 2e helft van januari en begin februari een aparte werfpagina op de webiste van De Lijn, informatie via social media en een persbericht.

Specifiek over de tramomleiding in de paasvakantie van 2022
 (en omleiding nachtbus 1 wellicht gedurende volledige periode) wordt ten laatste in de week van 28 maart:

- storingsmelding bij reisinfo gemeld op de webiste

- info gegeven via social media

- een persbericht verstuurd 

- een digitale nieuwsbrief naar de nieuwsbriefabonnees tramlijn 1 en nachtbus 1 + algemene digitale nieuwsbrief Gent

- omleidingsberichten aan geïmpacteerde haltes
 - storingsboodschap op realtime infoschermen aan haltes op afgeschaft traject

- een affiche over de tramomleiding op tramvoertuigen

 Tijdens de tramomleiding in de paasvakantie wordt ook nog volgende communicatie gepland:

- de omroep van een auditieve boodschap op tramlijn 1 aan de haltes St-Pieters en Rabot over omleiding
- de inzet van medewerkers (gedurende enkele tijdspannes op eerste dagen) om reizigers aan drukste (afgeschafte) haltes te informeren over tramomleiding 

De werken zullen een 2-tal maand duren, van midden februari tot midden april.

Tramlijn 1 zal het merendeel van de tijd normaal blijven rijden. Tram 1 wordt enkel op weekdagen (maandag tem vrijdag) tijdens de paasvakantie omgeleid. Tussen Rabot en St-Pieters wordt, zoals tijdens het noodherstel in najaar 2021, de route van tram 4 gevolgd. Gezien in de paasvakantie minder reizigers worden getroffen, wordt geen vervangaanbod ingelegd voor de as St-Pieters - Korenmarkt. 

Tramlijn 2 rijdt normaal en kan gebruikt worden voor verplaatsing naar Kouter (vb. van/naar St-Pieters).

Tram 4 kan gebruikt worden voor verplaatsing Rabot - Gravensteen - Korenmarkt; weliswaar langere route/reistijd dan normale verbinding via tramlijn 1.
 Voor verplaatsing naar centrum kunnen reizigers thv halte Brugsepoort overstappen van tram 1/4 op buslijnen naar Korenmarkt of thv halte Rozemarijnbrug overstappen van tram 1/4 naar tram 2 richting Kouter.

wo 12/01/2022 - 09:48