Terug
Gepubliceerd op 12/01/2022

2022_MV_00019 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Geplande Trajectcontroles

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 11/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 11/01/2022 - 21:59
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Els De Leeuw, Dienst Economie; Christelle De Bruycker , Dienst Economie; Ilse  Verschoore, Projectbureau Ruimte; Dieter  De Smedt, Dienst Economie; Yves  Roelandt, IVA Mobiliteitsbedrijf; Thomas Martens, fractie Open VLD; Peter Ghys, sogent; Ruben  Haerens, Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen; Ellen Druyts, fractie CD&V; Stefan  Vanbroeckhoven, Departement Stedelijke Ontwikkeling; Kristina Colen , NVA fractie; Anita  De Winter, gemeenteraadslid Groen

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Evita Willaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Ronny Rysermans; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2022_MV_00019 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Geplande Trajectcontroles 2022_MV_00019 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Geplande Trajectcontroles

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 06/01/2022 - 18:16

Toelichting

Begin december werd aangekondigd dat de Stad Gent in 2022 wil starten met eigen trajectcontroles. Tegen eind 2022 moet dit operationeel zijn. Er wordt gestart met twee proefprojecten, in de Sint-Denijslaan en in Sint-Kruis-Winkel-Dorp. 

In de pers verschenen ondertussen alarmerende berichten over samenwerkingen van lokale besturen met private firma’s op vlak van trajectcontroles. Er rijzen o.a. vragen over de wettigheid hiervan en over het potentiële conflict tussen kiezen voor verkeersveiligheid enerzijds en winst maken anderzijds. De Vlaamse minister van binnenlands bestuur heeft in afwachting van het resultaat van het onderzoek van een klacht alvast de lokale besturen opgeroepen om voorlopig geen dergelijke samenwerking meer aan te gaan. 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Hoe plant het stadsbestuur de trajectcontroles op te zetten? Was of is het de bedoeling om samen te werken met een private partner? 
  2. Zullen de locaties voor trajectcontrole uitsluitend geselecteerd worden op basis van verkeersveiligheidscriteria?
  3. Kan de schepen de budgettaire kant toelichten voor wat betreft deze legislatuur: welke middelen worden hierin geïnvesteerd en welke inkomsten staan er tegenover?  

Bespreking

Antwoord

Gezien de juridische onzekerheden betreffende de huidige GAS-5 decreet (d.d. 7/10/2020) heeft de Stad Gent beslist om GAS-5 nog niet te implementeren, hiervoor wacht de Stad Gent het hersteldecreet af.

De opmaak van dit hersteldecreet valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Minister Lydia Peeters.

Het Mobiliteitsbedrijf wil uiteraard de verkeersveiligheid verder verbeteren, daarom wordn buiten het GAS-5 decreet 2 locaties voorgesteld om trajectcontroles te plaatsen. Het zijn locaties die recent het snelheidsregime 30 kregen of binnenkort zullen krijgen. Het Mobiliteitsbedrijf zal instaan voor de realisatie van deze trajectcontroles en zal hiervoor de nodige budgetten vrijmaken. De opvolging van de gereden snelheden geregistreerd door deze trajectcontroles blijven onder de bevoegdheid van de Federale politie vallen.

De Stad Gent volgt de huidige procedures en zal beroep doen op de opdrachtencentrale van Agentschap Wegen & Verkeer voor de aankoop van de camera’s & de Federale politie voor de verwerking van de boetes. We zijn dus sterk afhankelijk van de capaciteit van de federale politie en de aanvraag om de capaciteit te voorzien wordt komende week gedaan in samenwerking met de lokale politie.

De Stad gaat dus niet in zee met een private partner gezien de Stad Gent GAS-5 nog niet in Gent implementeert. Indien Gas5 toch zou ingevoerd worden, dan nog zijn we voorstander om het beheer in eigen handen te houden.

De locaties voor trajectcontrole worden uitsluitend geselecteerd op basis van verkeersveiligheidscriteria. De potentiele locaties zijn gebaseerd op volgende parameters: technische haalbaarheid voor plaatsing trajectcontroles, de gereden snelheden en (fiets)ongevallen. Bijkomend wegen potentiële locaties gelegen op schoolroutes zwaarder door.

Wat het budget betreft, kan ik meegeven dat het plaatsen van 2 trajectcontroles geraamd is op 140.000 euro. Er staan geen rechtstreekse inkomsten tegenover gezien de werking van de trajectcontroles onder bevoegdheid van de Federale politie valt. Deze budgetten zullen worden voorgelegd aan de GR om te worden opgenomen in de worden voorzien in de budgetwijziging van ’22.

wo 12/01/2022 - 09:51