Terug
Gepubliceerd op 12/01/2022

2022_MV_00020 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Oplossing voor parkeerdruk na schrappen P+R/Parkeertoren Rozebroeken?

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 11/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 11/01/2022 - 21:59
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Els De Leeuw, Dienst Economie; Christelle De Bruycker , Dienst Economie; Ilse  Verschoore, Projectbureau Ruimte; Dieter  De Smedt, Dienst Economie; Yves  Roelandt, IVA Mobiliteitsbedrijf; Thomas Martens, fractie Open VLD; Peter Ghys, sogent; Ruben  Haerens, Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen; Ellen Druyts, fractie CD&V; Stefan  Vanbroeckhoven, Departement Stedelijke Ontwikkeling; Kristina Colen , NVA fractie; Anita  De Winter, gemeenteraadslid Groen

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Evita Willaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Ronny Rysermans; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2022_MV_00020 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Oplossing voor parkeerdruk na schrappen P+R/Parkeertoren Rozebroeken? 2022_MV_00020 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Oplossing voor parkeerdruk na schrappen P+R/Parkeertoren Rozebroeken?

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 06/01/2022 - 18:18

Toelichting

Midden december raakte bekend dat de geplande P+R-parkeertoren aan Rozebroeken geschrapt werd, met al argument dat op de lange termijn een P+R aan de kruising van de R40 met de N70 zinvoller zou zijn. De parkeerdruk in de buurt is nochtans hoog, te meer aangezien de voorbije jaren zo’n 50 parkeerplaatsen geschrapt werden. 

Vandaar mijn vragen:

  1. Welke maatregelen zal de schepen nemen om de parkeerdruk in de betreffende buurt te verlagen?
  2. Hoeveel middelen komen er vrij door het schrappen van de parkeertoren? Zullen deze geïnvesteerd worden in alternatieve parkeeroplossingen voor de buurt?

Bespreking

Antwoord

De voorziene budgetten werden al midden 2020 (BW20) uit de begroting gehaald. Dit is dus geen recente beslissing.

Algemeen is de parkeerdruk in Gent hoog. Net zoals in andere grote steden overstijgt het aantal inwoners het aantal parkeerplaatsen en blijft de bevolking groeien. Dat maakt het onmogelijk om voor elke woning een parkeerplaats op het openbaar domein in te richten. Een verandering in mobiliteit is nodig om de stad leefbaar te houden.

Duurzame oplossingen voor parkeerproblemen liggen niet alleen in het uitbreiden van de capaciteit, maar ook in het aanpakken van de vraag.

Het stadsbestuur levert daarom stevige inspanningen om de alternatieven voor het autogebruik comfortabeler te maken en zo de hoge parkeerdruk te verlagen. We investeren in autodelen, fietsinfrastructuur, deelfietsen, verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer, zodat bewoners en bezoekers op het juiste moment voor het gepaste vervoermiddel kunnen kiezen.

Deze buurt maakt deel uit van de 'Zuurstofwijk''. Op dit ogenblik zijn de diensten volop bezig met de uitwerking van deze strategische beslissing in operationele maatregelen die zullen bestaan uit een mix van push- en pull maatregelen.

Deze maatregelen richten zich op het verminderen van het autobezit zonder de inwoners de toegang tot 'autogebruik' te ontzeggen.

We verleggen om die reden de focus van bezit naar gebruik omdat dit 1) economisch voordeliger is voor de bewoners die slechts sporadisch de auto gebruiken en 2) impact heeft op de parkeervraag en afgeleide vraag naar (publieke) ruimte om te parkeren.

Het totale investeringsbudget van de parkeertoren werd geraamd op ongeveer 4,7 miljoen euro (incl. BTW). Deze middelen werden niet specifiek toegewezen aan bepaalde beleidsinitiatieven bij het Mobiliteitsbedrijf, maar werden wel verbruikt door de impact van de COVID-pandemie, door bijkomende besparingsmaatregelen en door diverse aanpassingen aan de meerjarenplanning/ begroting. Het Mobiliteitsbedrijf investeert middelen in andere projecten die de verkeersveiligheid en leefbaarheid ten goede komen. Ook de nieuwe parkeergebouwen in Ledeberg en de Bloemekeswijk (het Getouw) vallen onder deze projecten.

Tot slot geef ik ook graag mee dat de bestaande P&R-parkings nog wel wat capaciteit hebben. Gemiddeld zijn ze slechts 40% bezet tijdens het weekend en 50% tijdens de week. Er zit wel een groot verschil in goed gebruikte P&R-parking (Muide, Flanders Expo, Waterportbaan) en minder goed gebruikte zoals de P&R Oostakker. Ik denk dat we de middelen voor bijkomende P&R-parkings dus wel beter kunnen besteden.

wo 12/01/2022 - 09:53