Terug
Gepubliceerd op 11/01/2022

Agenda  commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)

di 11/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

 • IR 6.

  2022_MV_00011 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Heraanleg Spellewerkstraat en omgeving

 • IR 7.

  2022_MV_00015 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: communicatie en dienstregeling tijdens heraanleg tramsporen Kortrijksepoortstraat

 • IR 8.

  2022_MV_00019 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Geplande Trajectcontroles

 • IR 9.

  2022_MV_00020 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Oplossing voor parkeerdruk na schrappen P+R/Parkeertoren Rozebroeken?

 • 1.

  2022_GR_00026 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst Wintercircus (uitvoeringsfase) - Addendum 2 - Financiering - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een addendum 2 goed te keuren bij de Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst met sogent voor het Wintercircus (uitvoeringsfase) met het oog op de financiële haalbaarheid van de voorziene erfpachtregeling.

  De Stad zal in dit kader een tussenkomst verlenen aan de hand van een werkingssubsidie en een bijdrage uit het speerpuntenfonds. Vanaf het moment dat de erfpachtvergoeding op jaarbasis hoger is dan de aflossing van de lening(en) zal sogent het saldo van de erfpachtvergoeding (t.o.v. de aflossing van de lening(en)) overmaken aan de stad, tot op het moment dat de renteloze hoofdsom van de toegekende werkingssubsidie terugbetaald is door sogent aan de Stad.

 • 2.

  2022_GR_00003 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Scheeplosserstraat - TDW/2021/116 – ID5249 - Bestek - Vaststelling

 • 3.

  2022_GR_00022 - Nieuwe gemeenteweg - Definitieve vaststelling van de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het plan tot wijzigen van de rooilijn definitief vast te stellen voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4.
 • 4.

  2022_GR_00024 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van metalen paaltjes en toebehoren volgens huisstijlobjecten IPOD III - TDW/2021/110 - ID5209 - Bestek - Vaststelling

 • 5.

  2022_GR_00011 - Organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus - bijakte bij de overeenkomst - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de bijakte bij de overeenkomst met nv GEDEVCO, Gordunakaai 87, 9000 Gent, betreffende het organiseren van het watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus.

  (kenmerk: TDWCOL2021/209)

 • 6.

  2022_GR_00010 - Overheidsopdracht van werken - Bouwen van een fietsers- en voetgangersbrug over de Leebeek aan de Morganietstraat te Gent - TDW/2021/113 - ID5247 - Bestek - Vaststelling

 • 7.

  2022_GR_00023 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen en het uitvoeren van bitumineuze overlagingen in diverse straten op het grondgebied van de Stad Gent - TDW 2021/115-ID5248 - Bestek - Vaststelling

 • 8.

  2022_GR_00019 - Addendum 1 aan de exploitatieovereenkomst voor parkeerplaatsen op de UCO-site - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een addendum bij de overeenkomst tussen Stad Gent en SoGent (Stadsontwikkeling Gent, autonoom gemeentebedrijf) betreffende de exploitatie van parkeerplaatsen op de UCO-site (met ingang van 2017) goed te keuren waarbij het voorwerp van de exploitatieovereenkomst wordt uitgebreid. SoGent verklaart om – in afwachting van de definitieve overdracht naar Stad Gent – de volledige wegenis rond de SEC-bedrijven en rond het parkeergebouw in exploitatie te geven aan het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent.

 • 9.

  2022_GR_00020 - Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering over de periode 13 november 2021 t.e.m. 10 december 2021 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de rapportering over de periode 13 november 2021 t.e.m. 10 december 2021 van de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde aanvullende reglementen op het wegverkeer op de gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van de stad Gent bevinden.

 • 10.

  2022_GR_00021 - Overheidsopdracht van diensten - Uitvoeren van schoonmaakprestaties in de parkeergebouwen van de Stad Gent - MB 01/2022 - Bestek - Vaststelling

 • 11.

  2022_GR_00028 - Reglement voor de inrichting van speelstraten - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'reglement voor de inrichting van speelstraten' te wijzigen.

  De wijzigingen treden in werking op 1/2/2022.

 • 12.

  2022_GR_00060 - Samenwerkingsovereenkomst in functie van uitwerking van het dossier 'stadsdistributie via water' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met De Vlaamse Waterweg (met maatschappelijke zetel Havenstraat 44 te B-3500 Hasselt) voor stadsdistributie via water.