Terug commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)

Tue 11/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een addendum 2 goed te keuren bij de Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst met sogent voor het Wintercircus (uitvoeringsfase) met het oog op de financiële haalbaarheid van de voorziene erfpachtregeling.

    De Stad zal in dit kader een tussenkomst verlenen aan de hand van een werkingssubsidie en een bijdrage uit het speerpuntenfonds. Vanaf het moment dat de erfpachtvergoeding op jaarbasis hoger is dan de aflossing van de lening(en) zal sogent het saldo van de erfpachtvergoeding (t.o.v. de aflossing van de lening(en)) overmaken aan de stad, tot op het moment dat de renteloze hoofdsom van de toegekende werkingssubsidie terugbetaald is door sogent aan de Stad.

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
Parkeergebouwen
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Projectbureau Ruimte