Terug commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

Thu 16/06/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de benoeming goed te keuren van CVBA Mazars Bedrijfsrevisoren, Manhattan Office Tower - Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Brussel , lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangewezen ingevolge de toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving, voor een periode van 3 jaar met ingang van 30 juni 2022 (vermoedelijke datum van de sluiting van de opdracht) voor het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van 2022, 2023 en 2024.

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen
Groendienst
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Projectbureau Ruimte
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Departement Stadsbouwmeester
Diensten van de Stadsbouwmeester

Bevoegdheid OCMW

Patrimoniumbeheer OCMW
sogent
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen