Terug
Gepubliceerd op 10/05/2022

2022_GR_00459 - Principiële vaststelling van de naam 'Cretonnepad' voor de nieuwe weg binnen de verkaveling gelegen Jean Jaurèslaan te Gentbrugge - Vaststelling

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 16/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00459 - Principiële vaststelling van de naam 'Cretonnepad' voor de nieuwe weg binnen de verkaveling gelegen Jean Jaurèslaan te Gentbrugge - Vaststelling 2022_GR_00459 - Principiële vaststelling van de naam 'Cretonnepad' voor de nieuwe weg binnen de verkaveling gelegen Jean Jaurèslaan te Gentbrugge - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 mei 2021 een omgevingsvergunning afgegeven voor het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften voor de loten 1 t/m 25 en 31 - met openbaar onderzoek - Jean Jaurèslaan, 9050 Gentbrugge. Deze verkaveling voorziet ondermeer in de aanleg van een nieuwe weg.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en veiligheidsdiensten is het noodzakelijk dat de nieuwe weg een naam krijgt.

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen.

Het Archief Gent deelde mee dat er bijna geen (of gebruikte) toponiemen zijn en kwam bijgevolg met suggesties uit de lokale geschiedenis, meer bepaald uit een thesis over de geschiedenis van Gentbrugge (Martine Bode, Gentbrugge 1830 – 1940. Evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de geschiedenis van een gemeente in de kering). De 12de bijlage behandelt de evolutie van het bedrijf De Porre, in 1907 opgericht door Ernest De Porre in de Jules de Saint-Genoisstraat. Het betrof een katoenweverij die gebruik maakte van katoen van de allereerste kwaliteit en die trouwens voordien in Gent was gelegen. Nadien werd ook een spinnerij opgericht. Het bedrijf werd ernstig toegetakeld tijdens de bombardementen van WOII maar het herrees als een feniks uit zijn as gebruik makend van ultramoderne opvattingen en materialen. De firma werd vooral gewaardeerd voor de hoge kwaliteit van zijn flanel dat bekend was onder verschillende namen: “Ibis, Abeille en Eléphant”. De Porre ontwikkelde ook het bekende “featherweight” dat de karakteristieken had van een zwaar laken maar toch zeer licht aanvoelde. Blijkbaar waren ook de “popelines” (popeline is een fijne stof van katoen of een gemengd weefsel en is geweven in een dichte, platbinding) zeer gegeerd evenals de “cretonnes” (katoenen stof met grote patronen bedrukt). Vermits de te benoemen straat vlakbij de voormalige bedrijven van De Porre is te vinden, stelt het Archief één van de speciale stoffen voor: Popeline, Cretonne, Ibis, Featherweight, Abeille of Eléphant. Het betrof de originele merknaam. De suggesties Popeline(pad) en Cretonne(pad) werden teruggekoppeld met de taalambtenaar om na te gaan of ze Vlaams genoeg klinken om als straatnaam te gebruiken. De taalambtenaar deelde mee dat ‘cretonne’ en ‘popeline’ helemaal tot onze standaardwoordenschat behoren. De suggestie ‘ibis’ daarentegen zou voor verwarring kunnen zorgen omdat het standaard een andere betekenis heeft in het Nederlands (de vogel). Ook de andere woorden behoren niet tot de standaardwoordenschat. De Brandweerzone Centrum adviseert dat de suggestie ‘Popelinepad’ niet bruikbaar is wegens min of meer gelijkluidendheid met de bestaande Marie Popelinkaai. Volgens de Brandweerzone Centrum is hier verwarring mogelijk omdat beide straten ook niet in elkaars buurt liggen, wat maakt dat als men verkeerd is er nog een hele weg moet afgelegd worden voor men op de correcte interventieplaats is. Bijgevolg wordt de naam ‘Cretonnepad’ voorgesteld. De cretonne is een vrij sterke stof, bestaande uit hennep, linnen of katoenen draden op een canvas harnas en waarvan de context vierkant is (bron: Cretonne - Wikipedia).

Over deze plaatsnaamgeving zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Artikel 1

Stelt de naam 'Cretonnepad' principieel vast voor de nieuwe weg binnen de verkaveling gelegen Jean Jaurèslaan te Gentbrugge, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegde plannen.


Bijlagen

  • PL673 situatieplan
  • PL673 plan nieuwe toestand