Terug
Gepubliceerd op 10/05/2022

2022_GR_00461 - Principiële vaststelling van de namen 'Negenmeipad' en 'Karel Johan Kuykstraat' voor het nieuwe fiets- en wandelpad en de nieuwe weg binnen het woonproject Potuit gelegen aan de Antwerpsesteenweg te Sint-Amandsberg - Vaststelling

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 16/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00461 - Principiële vaststelling van de namen 'Negenmeipad' en 'Karel Johan Kuykstraat' voor het nieuwe fiets- en wandelpad en de nieuwe weg binnen het woonproject Potuit gelegen aan de Antwerpsesteenweg te Sint-Amandsberg - Vaststelling 2022_GR_00461 - Principiële vaststelling van de namen 'Negenmeipad' en 'Karel Johan Kuykstraat' voor het nieuwe fiets- en wandelpad en de nieuwe weg binnen het woonproject Potuit gelegen aan de Antwerpsesteenweg te Sint-Amandsberg - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft op 25 mei 2021 een omgevingsvergunning afgegeven voor woonproject - met openbaar onderzoek - Antwerpsesteenweg 528-532, 9040 Sint-Amandsberg - De aanleg, wijziging van een gemeenteweg.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en veiligheidsdiensten is het noodzakelijk dat het nieuwe fiets- en wandelpad en de nieuwe weg een naam krijgen.

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen.

Het Archief Gent deelde mee dat er geen beschikbare toponiemen zijn. Bijgevolg werd de nieuwe naam gezocht binnen de lokale geschiedenis. Onvermijdelijk kom je op het spoor van de Negenmeimarkt, ‘incontournable’ in de geschiedenis van Sint-Amandsberg, die vooral bekendheid genoot omwille van de verkoop van paarden. Eén van de ‘mijlpalen’ waarbinnen de markt zich afspeelde was de herberg Potuit. Bijgevolg wordt voor het nieuwe fiets- en wandelpad de naam 'Negenmeipad' voorgesteld . 

Op advies van het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Sint-Amandsberg werd vervolgens de naam Karel Johan Kuyk voorgesteld. Karel Kuyk (1860-1921) was een Nederlander die hier een grote internationaal vermaarde bloemisterij oprichtte onder de naam Horticulture de Mont-Saint-Amand aan wat nu Potuit wordt genoemd. “Aan Kuyks” was een begrip in de volksmond. In 1907 werd Karel Johan Kuyk benoemd tot consul der Nederlanden in Gent en zette zich in voor de communicatie tussen Nederland en België tijdens WO I. Hij was ook lid van de Bloemistenbond De Eendracht te Sint-Amandsberg. Een naam van een bekend bloemist zou hier niet misstaan omdat de Antwerpsesteenweg vanaf de Potuit tot aan de grens met Oostakker gedurende 1850-1960 een bolwerk van internationaal bekende bloemisten was (Bron: Vanderstraeten Frederik, De bloemisterijen van Sint-Amandsberg, in: Jaarboek 60, Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, 2023 - voorpublicatie). Bijgevolg wordt de naam 'Karel Johan Kuykstraat' voorgesteld voor de nieuwe weg.

Over deze plaatsnaamgeving zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Artikel 1

Stelt de naam 'Negenmeipad' principieel vast voor het nieuwe fiets- en wandelpad binnen het woonproject Potuit aan de Antwerpsesteenweg te Sint-Amandsberg, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.

Artikel 2

Stelt de naam 'Karel Johan Kuykstraat' principieel vast voor de nieuwe weg binnen het woonproject Potuit aan de Antwerpsesteenweg te Sint-Amandsberg, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.


Bijlagen

  • Plan nieuwe toestand
  • Situatieplan