Terug
Gepubliceerd op 10/05/2022

2022_GR_00428 - Reglement - Retributie voor diensten van administratieve en technische aard van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd - Wijziging

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 16/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2022_GR_00428 - Reglement - Retributie voor diensten van administratieve en technische aard van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd - Wijziging 2022_GR_00428 - Reglement - Retributie voor diensten van administratieve en technische aard van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het retributiereglement voor diensten van administratieve en technische aard van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Via de academies wordt, in het kader van de muziekopleidingen in het deeltijds kunstonderwijs, het gebruik van een instrument aangeboden. Die instrumentenverhuur wordt ingekanteld in het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd en de tarieven worden in het retributiereglement opgenomen.

De tarieven worden terzelfdertijd aan een noodzakelijke indexatie onderworpen en vereenvoudigd. De tarieven zijn als sinds lang voor de invoering van de euro ongewijzigd gebleven. Er werd nooit een indexatie toegepast. Deze tarieven zijn niet meer realistisch. Met het huurgeld kan amper het onderhoud worden bekostigd, terwijl ook de aankoop van nieuwe/vervangende instrumenten dient te gebeuren met deze werkingsmiddelen. De diverse tarieven zorgden er bovendien voor dat de tarieven van de verschillende instrumenten, een rol speelde in de keuze van een instrument. 

De nieuwe huurprijzen blijven ondanks de verhoging zeer democratisch en (ver) onder de gevraagde prijzen van andere academies of van instrumentenhandelaren. Door een enkel tarief toe te passen, onafhankelijk van het concrete instrument, wordt het financiële een stuk uit de keuze voor een instrument gehaald. 

Het voordelig tarief voor kanspashouders, dat al van toepassing is voor de inschrijvingsgelden in het reglement, zal ook van toepassing zijn op de tarieven voor het gebruik van instrumenten.


huidig tarief
voorstel nieuw tarief
kanspastarief
Dwarsfluit, klarinet, trompet, cornet, tuba, hoorn, ½ gitaar, ud
25,00
50,00
10,00
Saxofoon, trombone, viool, altviool
38,00
50,00
10,00
Hobo, althobo, fagot, cello, contrabas, luit, accordeon, dubbele hoorn
50,00
50,00
10,00


De wijziging zal ingaan vanaf juni 2022, wat dus in de praktijk de inschrijvingen vanaf schooljaar 2022-2023 betekent.

De Diensten van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd zijn belast met de uitvoering van dit reglement.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* De Kunstbrug 
Budgetplaats 3443502MA 
2022 7.500 
2023 7.500 
2024 7.500 
2025 7.500 
Later  
Totaal 30.000 

Voorgestelde uitgaven

€ 30.000,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* De Kunstbrug 
Budgetplaats 3443502MA
2022 7.500 
2023 7.500 
2024 7.500 
2025 7.500 
Later  
Totaal 30.000 

Verwachte ontvangsten

€ 30.000,00

Activiteit

AC34435 Inrichten van deeltijds kunstonderwijs

Besluit

Artikel 1

Wijzigt artikel 1 van het Reglement 'Retributie voor diensten van administratieve en technische aard van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019 als volgt:

voegt een vierde punt "het gebruik van instrumenten" toe.

De wijzigingen treden in werking op 1 juni 2022.

Artikel 2

Wijzigt artikel 2 van het Reglement 'Retributie voor diensten van administratieve en technische aard van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019 als volgt:

voegt punt e toe aan §1:

"e. Persoonlijk gebruik van instrumenten

Tarief in euro per instrument en per schooljaar

Vanaf 2022

Standaardtarief

50,00

Tarief voor houders van een UiTPAS met kansentarief

10,00

"

De wijzigingen treden in werking op 1 juni 2022.

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Reglement 'Retributie voor diensten van administratieve en technische aard van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Te wijzigen retributiereglement
  • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - met markeringen
  • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement