Terug
Gepubliceerd op 10/05/2022

2022_GR_00451 - Partnerschapovereenkomst Horizon Europe project FEAST (Food Systems that support transitions to healthy and sustainable diets) - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
ma 16/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2022_GR_00451 - Partnerschapovereenkomst Horizon Europe project FEAST (Food Systems that support transitions to healthy and sustainable diets) - Goedkeuring 2022_GR_00451 - Partnerschapovereenkomst Horizon Europe project FEAST (Food Systems that support transitions to healthy and sustainable diets) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 30 september 2021 de deelname goed van de Stad Gent aan het Horizon Europe project FEAST (Food Systems that support trainsitions to healthy and sustainable diets).

Op 02/02/2022 werd het Horizon Europe project FEAST goedgekeurd door de Europese Commissie onder de Horizon Europe call met referentie HORIZON-CL6-2021-FARMTOFORK-01. 

Het projectvoorstel FEAST (volledige titel: "Food systems that support transitions to hEalthy And Sustainable dieTs") faciliteert een transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. Daarbij wordt interdisiciplinair wetenschappelijk onderzoek ingezet om via living labs experimenten in de praktijk vorm te geven. De resultaten daarvan worden gebruikt in een proces van transdisciplinaire co-creatie van digitale tools en beleidsaanbevelingen voor kernactoren in het voedselsysteem (producenten, retail, voedingsindustrie, consumenten,overheden). Het project focust op kwetsbare doelgroepen (zowel consumenten als -producentenkant).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De partnerschapsovereenkomst regelt de afspraken tussen de partners onderling. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de partnerschapsovereenkomst.

Het totale stadsaandeel in FEAST is 243.125 EUR. Het project wordt voor 100% gesubsidieerd. Er is dus geen co-financiering nodig. De vermoedelijke startdatum van het project is 1 september 2022.

Het Horizon Europe-programma werkt met de rol van 'Legal Signatory'. Deze rol werd in collegezitting van 23 januari 2020 toebedeeld aan de strategisch coördinator, Frits Laroy. Deze partnerschapsovereenkomst zal dan ook door de Legal Signatory ondertekend worden.

Activiteit

AC35338 Toegang tot voeding

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de partnerschapsovereenkomst van het Horizon Europe project FEAST (Food Systems that support transitions to healthy and sustainable diets) zoals gevoegd in bijlage.