Terug
Gepubliceerd op 20/05/2022

2022_MV_00294 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Straatracen Westergemstraat

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 16/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: ma 16/05/2022 - 20:04
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Stijn De Roo; Yeliz Güner; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Els Roegiers; Jeroen Paeleman; Sabine Deneef; Filip Van Tricht; Geert Allary; Tom Van Damme; Tony Verschooten; Matias Vandenbossche; Ellen Druyts; Olaf Evrard; Geert Vergaerde

Afwezig

Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Mieke Bouve; Sara Matthieu; Helga Stevens; Patricia De Beule; Gabi De Boever; Carl De Decker; Alana Herman; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Veli Yüksel; André Rubbens; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser

Verontschuldigd

Anita De Winter; Fourat Ben Chikha; Isabelle Heyndrickx

Secretaris

Jeroen Paeleman
2022_MV_00294 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Straatracen Westergemstraat 2022_MV_00294 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Straatracen Westergemstraat

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

di 03/05/2022 - 13:34

Toelichting

Recent werd bericht over een ernstig verkeersongeval in de Westergemstraat ten gevolge van een straatrace. Bewoners getuigden in de pers dat dit type ongepast en bijzonder onveilig rijgedrag geen uitzondering is en dat overdreven snelheid al langer een probleem is. De politie is ook al langer bekend met de problematiek: zo werd bijvoorbeeld in augustus 2020 de superflitspaal in de straat opgesteld. Maar blijkbaar gaat het dus om een hardnekkig probleem. 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Welke data zijn er voorhanden wat betreft de aanpak van overdreven snelheid en onveilig rijgedrag in de Westergemstraat? Wordt er in de buurt ingezet via het nieuw knalpotterreur-reglement?
  2. Zijn extra maatregelen (controles, straatinrichting, …) volgens de burgemeester wenselijk en, zo ja, welke? 

Bespreking

Antwoord

In 2020 en 2021 heeft de Politiezone Gent diverse snelheidscontroles uitgevoerd in de Westergemstraat zelf. Dit betrof 3 controles met een anoniem flitsvoertuig en 1 controle waarbij de LIDAR werd opgesteld. 

Bij deze snelheidscontroles werd een zeer laag overtredingspercentage vastgesteld. Op de bijna 6.000 geregistreerde passages waren er slechts 5 die boven de snelheidslimiet zaten, of nog geen 0,1%. 

Daarnaast hebben noch de Verkeersdienst noch de Wijkdienst recentelijk signalen ontvangen van onveilig rijgedrag in de Westergemstraat. Om die redenen zijn er dan ook geen extra snelheidscontroles meer geweest de afgelopen maanden in de Westergemstraat zelf. Maar in de onmiddellijke omgeving zijn er dit jaar wel snelheidscontroles geweest zoals in de Morekstraat, Veronicastraat, Sint-Sebastiaanstraat.

Wat de feiten van april betreft, dit betrof inderdaad een ongeval met heel wat stoffelijke schade. De chauffeurs zijn toen aangehouden geweest en hun rijbewijs werd ingetrokken. 

Zoals u weet, zet de politie naast doelgerichte snelheidscontroles ook in op gerichte verkeersacties rond asociaal rijgedrag verspreid over het ganse grondgebied, waarbij fenomenen als overdreven snelheid, straatracen en geluidsoverlast door te luide muziek worden gecontroleerd. 

Op die manier wil de Politiezone Gent de problematiek van straatracen en dergelijke op een continue basis aanpakken, zo ook in deze buurt.

do 19/05/2022 - 09:48