Terug
Gepubliceerd op 16/05/2022

2022_GR_00482 - EVA vzw De Fietsambassade – Algemene vergadering van 8 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 16/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00482 - EVA vzw De Fietsambassade – Algemene vergadering van 8 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring 2022_GR_00482 - EVA vzw De Fietsambassade – Algemene vergadering van 8 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.
 • De statuten EVA vzw De Fietsambassade, artikel 9, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 246, §2, laatste lid.
 • De statuten van EVA vzw De Fietsambassade.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

EVA vzw De Fietsambassade nodigt haar leden uit voor de algemene vergadering die plaatsvindt op 8 juni 2022, vanaf 17.30 u. op Stadhuis, Botermarkt 1, Gent, in de Jacques Monsaertzaal.

De agendapunten zijn:

 1. Welkom met toelating derden
 2. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 06 09 2021
 3. Goedkeuring van wijziging in waarderingsregels
 4. Goedkeuring jaarrekening 2021 (goedkeuring balans en resultatenrekening) 
 5. Kwijting van bestuurders
 6. Goedkeuring begroting 2022
 7. Kennisgeving ontslagen bestuurders 
 8. Goedkeuring benoemingen bestuurders 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent worden goedgekeurd, meer bepaald:
om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde  van de algemene vergadering van EVA vzw De Fietsambassade op 8 juni 2022 om 17.30u Stadhuis Botermarkt 1, Gent, Jaques Monsaertzaal:

 1. Welkom met toelating derden
 2. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 06 09 2021
 3. Goedkeuring van wijziging in waarderingsregels
 4. Goedkeuring jaarrekening 2021 (goedkeuring balans en resultatenrekening) 
 5. Kwijting van bestuurders
 6. Goedkeuring begroting 2022
 7. Kennisgeving ontslagen bestuurders 
 8. Goedkeuring benoemingen bestuurders 

Artikel 2

Het mandaat aan de vertegenwoordigers van stad Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA De Fietsambassade vzw die plaatsvindt op 8 juni 2022 om 17.30u te Stadhuis Botermarkt 1, Gent, Jaques Monsaertzaal,

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;

- deel te nemen aan elke latere vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.


Bijlagen

 • Bijlage 1 Goedkeuring van wijziging in waarderingsregels.pdf
 • Bijlage 2 Jaarrekening FA 2021 (nog goed te keuren op bestuursvergadering).pdf
 • Bijlage 3 Jaarrekening FA 2021 controles (nog goed te keuren op bestuursvergadering).pdf
 • Bijlage 4 Begroting FA 2022 (nog goed te keuren op bestuursvergadering).pdf
 • Bijlage 5 Ontslag en benoeming bestuurders.pdf