Terug
Gepubliceerd op 20/05/2022

2022_MV_00321 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Steekincidenten in Gent

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 16/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: ma 16/05/2022 - 20:04
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Stijn De Roo; Yeliz Güner; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Els Roegiers; Jeroen Paeleman; Sabine Deneef; Filip Van Tricht; Geert Allary; Tom Van Damme; Tony Verschooten; Matias Vandenbossche; Ellen Druyts; Olaf Evrard; Geert Vergaerde

Afwezig

Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Mieke Bouve; Sara Matthieu; Helga Stevens; Patricia De Beule; Gabi De Boever; Carl De Decker; Alana Herman; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Veli Yüksel; André Rubbens; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser

Verontschuldigd

Anita De Winter; Fourat Ben Chikha; Isabelle Heyndrickx

Secretaris

Jeroen Paeleman
2022_MV_00321 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Steekincidenten in Gent 2022_MV_00321 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Steekincidenten in Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De laatste tijd lijkt Gent wel te kampen te hebben met een opstoot van incidenten die gerelateerd zijn met messen.

In maart was er een incident met een 50-jarige man die op een zondagochtend werd neergestoken in de Emiel Lossystraat in Sint-Amandsberg. 

In april werden  waar in de media gewag gemaakt van twee steekincidenten. Er was een familiale twist vlak bij het Station Dampoort op 23 april, en eind april was er een incident in de buurt van de Kwaadham waarbij een jongeman van 19 jaar verschillende messteken kreeg. 

Begin mei was er dan weer een incident met een man die voor zijn woning werd aangetroffen met een steekwonde in de buik.

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

di 10/05/2022 - 17:32

Toelichting

Hoeveel aan messen gerelateerde incidenten gebeurden er de laatste drie jaar in Gent (2020, 2021 en 2022)?

Gaat het aantal aan messen gerelateerde incidenten de laatste tijd in stijgende lijn?

Zijn er aanwijzingen dat incidenten met messen zich eerder in bepaalde sociologische bevolkingsgroepen voordoen?

Is er bij de politie specifieke aandacht voor dergelijke incidenten?

Bespreking

Antwoord

Ik verneem van de politie dat hun registraties van feiten wordt gebaseerd op kwalificaties zoals deze zijn opgenomen in het strafwetboek. Feiten waar mogelijks sprake zou zijn van een mes vallen onder kwalificaties zoals slagen en verwondingen, (poging) doodslag, (poging) moord, … maar ook illegale wapendracht of zelfmoord. 

Om na te gaan of er al dan niet sprake was van een mes tijdens een tussenkomst is onbegonnen werk. Het zou betekenen dat iedere pv afzonderlijk moet nagelezen worden. Bijkomend kan het zijn dat er een mes wordt aangetroffen maar dat het mes nooit gebruikt werd. Er zijn dus geen cijfergegevens voor handen om uw vragen correct te beantwoorden. 

De korpsleiding verzekert mij dat bij meldingen van feiten waarbij sprake is van een mes de politie zeer omzichtig te werk gaat. De ploegen op het terrein krijgen in dergelijke gevallen vaak ondersteuning van het COPS team. Over de voorbije 3 jaar werden 194 messen in beslag genomen die gebruikt werden als wapen. In 2020 werden 92, in 2021 74 en de eerste maanden in 2022 28 messen in beslag genomen.
do 19/05/2022 - 09:54