Terug
Gepubliceerd op 12/05/2022

2022_MV_00323 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Drugsoverlast die de leefbaarheid in sociale woningbouw aantast

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
ma 16/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering
2022_MV_00323 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Drugsoverlast die de leefbaarheid in sociale woningbouw aantast 2022_MV_00323 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Drugsoverlast die de leefbaarheid in sociale woningbouw aantast

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Els Roegiers

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

wo 11/05/2022 - 17:57

Toelichting

Tijdens de gemeenteraad van september 2020 deed collega-raadslid Van Bossuyt een voorstel tot raadsbesluit over een actieplan ter bestrijding van drugsoverlast in de sociale woningcomplexen. De directe aanleiding hiertoe waren nieuwe getuigenissen in de pers over hoe drugsoverlast de leefbaarheid voor sociale huurders sterk ondermijnt. Het voorgestelde actieplan omvatte o.a. het in kaart brengen van de problematiek, een spoedprocedure voor drugsoverlast, goede communicatie met de bewoners en het installeren van camera’s op gevoelige plaatsen. 

De burgemeester antwoordde, mede in de context van de bespreking van het drugsbeleidsplan, dat het stadsbestuur al voldoende inzette op deze problematiek. De burgemeester verwees naar actie 9 in het Drugsbeleidsplan (onder hoofding “6.4.2. Verder uit te werken in thematische werkgroep”): “Drugoverlast die de leefbaarheid in sociale woningbouw aantast, vergt een integrale benadering waarbij Politiezone Gent, de sociale huisvestingsmaatschappijen en partners als Samenlevingsopbouw en (mobiele) zorgverlening de nodige afspraken maken met het oog op een doorgedreven aanpak waarbij eveneens de onderliggende oorzaken worden aangepakt.” De burgemeester verwees ook naar al bestaande afspraken en afstemming tussen politie, mobiele teams, de woonmaatschappijnen, Samenlevingsopbouw en andere wijkpartners. Ook het ‘wijkteam bemoeizorg’ [sic – zie woordelijk verslag gemeenteraad 29 september 2020] werd in dit kader vermeld.  

Vandaar mijn vragen: 

  1. Kan de burgemeester de werkzaamheden tot dusver van de voornoemde werkgroep toelichten: welke nieuwe afspraken werden er gemaakt? Kan de burgemeester ook de activiteiten van de ‘werkgroep bemoeizorg’ toelichten?
  2. Werd de problematiek ondertussen in kaart gebracht? Bestaat er een speciale procedure voor sociale huurders die drugsoverlast melden? Werden er camera’s geïnstalleerd op bepaalde plaatsen? 
  3. Meer globaal: welke resultaten werden er geboekt in de strijd tegen drugsoverlast in sociale woningbouw?