Terug
Gepubliceerd op 04/01/2022

Agenda  commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

ma 10/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

 • a) Bespreking.

 • b) Document toegestuurd op woensdag 8 december 2021. (met bijlage voor de raadsleden)

 • c) Er zijn geen opstaande afspraken meer.

 • d) Nihil.

 • Nihil.

 • 1.

  2022_GR_00025 - District09 AGB - Aanpassing meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetopmaak 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van  het meerjarenplan bij budgetopmaak 2022 (AMJP 2020-2025) van het AGB District09 goed te keuren. 

 • 2.

  2022_GR_00012 - Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde wijzigingen aan het 'Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken' goed te keuren, waarbij de duurtijd van het subsidiereglement wordt verlengd met name voor activiteiten die plaatsvinden tot uiterlijk 30 juni 2022.

  Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om de voorgestelde wijzigingen aan het 'Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken' voor advies voor te leggen aan de Cultuurraad.

 • 3.

  2022_GR_00013 - Eredienst - Budget 2022 (reeks 2) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de budget 2022 (reeks 2) van diverse eredienstbesturen waarvoor enerzijds geen beroep gedaan wordt op een exploitatietoelage en waarvoor anderzijds, tot herstel van het evenwicht van hun begroting, een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 484.454,85 EUR. Tevens wordt gevraagd kennis te nemen van de integrale betoelaging van werken voor een totaal bedrag van 82.000,00 EUR overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedrag niet overschrijdt.