Terug
Gepubliceerd op 04/01/2022

2022_GR_00012 - Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken - Wijziging

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00012 - Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken - Wijziging 2022_GR_00012 - Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Handels- en horecazaken zijn zwaar getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Ook de vrijetijdssector heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis en de beperkingen die gelden voor het organiseren van activiteiten, met minder presentatiekansen voor kunstenaars tot gevolg.

De gemeenteraad hechtte op 20 oktober 2020 zijn goedkeuring aan een nieuw subsidiereglement, waarmee handelszaken en horecazaken zouden gestimuleerd worden om op kleine schaal presentatiekansen te bieden aan kunstenaars. Hiermee wordt niet alleen de kunst- en cultuursector versterkt, maar worden ook opportuniteiten geboden aan de handelszaken en horecazaken om opnieuw klanten aan te trekken. Op die manier blijft de stad Gent een bruisend cultureel en economisch centrum.

Bij gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2021 werd het subsidiereglement gewijzigd, waarbij o.a. de duurtijd van het subsidiereglement werd verlengd en subsidieaanvragen konden worden ingediend voor activiteiten die plaatsvinden tot uiterlijk 31 december 2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken is een zeer relevante ondersteuningsvorm gebleken, met ca. 150 goedgekeurde aanvragen voor een budget van in totaal ca. 122.000 euro.

Omwille van de voortdurende noodzaak om zowel handels- en horecazaken als de kunst- en cultuursector te ondersteunen, wordt hierbij voorgesteld om het subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken te verlengen waarbij subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor activiteiten die plaatsvinden tot uiterlijk 30 juni 2022.

De Dienst Economie zal de uitvoering van het reglement controleren.

Het ontwerp van gewijzigd 'Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken' wordt tevens voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Adviezen

cultuurraad Gunstig onder voorwaarden

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

Artikel 1

Wijzigt "Artikel 4. Voorwaarden" meer bepaald punt d van het 'Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken' als volgt:

d. De activiteit moet plaatsvinden vòòr 1 juli 2022.

De wijziging treedt in werking op 1 februari 2022.

Artikel 2

Wijzigt "Artikel 10. Inwerkingtreding (en duurtijd)" van het 'Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken' als volgt:

“Dit reglement treedt in werking na bekendmaking en eindigt op 30 september 2022.”


De wijziging treedt in werking op 1 februari 2022.

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Huidig subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken
  • Gecoördineerd subsidiereglement culturele activiteiten horeca
  • Gecoördineerd subsidiereglement culturele activiteiten horeca