Terug
Gepubliceerd op 04/05/2022

2022_GR_00395 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00395 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent - Goedkeuring 2022_GR_00395 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, tweede lid, 5°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 247.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad van de Stad Gent keurde op 25 mei 2020 de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent goed.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De huidige samenwerkingsovereenkomst dient aangepast te worden in functie van noodzakelijke en dringende restauratiewerken aan de tribune van het auditorium van Muziekcentrum De Bijloke. Het auditorium maakt deel uit van het anatomisch instituut dat Adolphe Pauli op het einde van de 19de eeuw voor de Gentse universiteit ontwierp.  Het was oorspronkelijk een anatomisch theater waar toeschouwers/studenten vanop de tribune van houten banken de dissecties konden volgen. Tijdens eerdere restauraties werd de ruwbouw grondig onder handen genomen en werd het auditorium voorzien van een hedendaags ventilatiesysteem om een optimaal binnenklimaat te creëren. Om het auditorium in de grandeur van weleer te herstellen, dringen zich thans hoogstnoodzakelijke restauratie- en conservatiewerken op aan de tribune.  

Op verschillende plaatsen is er mechanische beschadiging aan het houtwerk. Zonder consolidatie zal dit schadebeeld enkel versterkt worden en mogelijks zelfs leiden tot onherstelbare schade.  Qua stabiliteit dient een grondig onderzoek gevoerd te worden. Latere hedendaagse toevoegingen van leuningen en balustrades voldoen niet aan de huidige normen en vormen dus een potentieel veiligheidsrisico. 

Momenteel is er een studieopdracht gegund aan  Callebaut Architecten om de gehele bouwpathologie in kaart te brengen en de bijhorende restauratieopties en ramingen op te lijsten. Met het voorziene budget kunnen de nodige studieopdrachten en een eerste schijf van noodzakelijke ingrepen gefinancierd worden. De studie levert meteen ook de noodzakelijke input om eventuele verdere (Vlaamse) restauratiedossiers te initiëren.

Voor de uitvoering van deze werken wordt in 2022 een eenmalige investeringstoelage van 200.000 euro toegekend aan het agentschap. 

De artikels 6, 2, a en art. 8, a, § 2 van de overeenkomst worden om deze redenen aangevuld.

Om deze redenen wordt een addendum bij de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent, Bijlokekaai 7, 9000 Gent, voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Cultuurdienst

Budgetplaats

3411000PO

Categorie*

I subs.

Subsidiecode

Niet_Relevant

2024

200.000 EUR

Totaal

200.000 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 200.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent, Bijlokekaai 7, 9000 Gent, m.b.t. de restauratie van de tribune van het auditorium.