Terug
Gepubliceerd op 04/05/2022

2022_GR_00391 - Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed - verslag van de commissaris revisor over de Jaarrekening 2021 - Kennisneming - Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00391 - Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed - verslag van de commissaris revisor over de Jaarrekening 2021 - Kennisneming - Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor - Goedkeuring 2022_GR_00391 - Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed - verslag van de commissaris revisor over de Jaarrekening 2021 - Kennisneming - Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De beheersovereenkomst art. 22, goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019;
  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 235, ยง 4 en artikel 243.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 235 en artikel 243.
  • De Statuten van het AGB Erfgoed, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 februari 2013 artikel 37.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde in de zitting van 14 december 2020 de aanstelling goed van een commissaris-revisor AGB Erfgoed

De commissaris-revisor stelde op 11 maart 2022 zijn verslag op.

De raad van bestuur van het AGB Erfgoed nam op 31 maart 2022 kennis van het verslag zonder voorbehoud.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 31 mei de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter advies voor aan de gemeenteraad.

Activiteit

AC34899 Ondersteunen van AGB Erfgoed

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis over het bij dit besluit gevoegde verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2021 en de bijhorende BBC-rapporten zonder voorbehoud van het autonoom gemeentebedrijf Erfgoed.

Artikel 2

Verleent kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor van het autonoom gemeentebedrijf Erfgoed.


Bijlagen

  • 20220316_DO_Commissarisverslag AGB Erfgoed 2021.pdf
  • 20220401_BS_RVB_AGB_erfgoed verslag commissaris revisor 2021 kennisneming.pdf