Terug
Gepubliceerd op 04/05/2022

2022_GR_00392 - Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design - Jaarrekening 2021 - Advies

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00392 - Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design - Jaarrekening 2021 - Advies 2022_GR_00392 - Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design - Jaarrekening 2021 - Advies

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 243, § 2.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 243.
  • De Statuten van het AGB Kunsten en Design, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 februari 2013 artikel 39.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad van bestuur van het AGB Kunsten en Design stelde op 31maart 2022 de jaarrekening 2021 vast.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 31 mei de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter advies voor aan de gemeenteraad.

Activiteit

AC34898 Ondersteunen van AGB Kunsten en Design

Besluit

Artikel 1

Brengt een positief advies uit de bij dit besluit gevoegde jaarrekening 2021 van het autonoom gemeentebedrijf Kunsten en Design.


Bijlagen

  • 20220114_DO_AGB Kunsten en Design_bundel jaarrekening_2021.pdf
  • 20220401_BS_RVB_AGB Kunsten en Design jaarrekening 2021 Vaststelling.pdf