Terug
Gepubliceerd op 04/05/2022

2022_GR_00396 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van de Stadskermis in Sint-Kruis-Winkel - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt
2022_GR_00396 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van de Stadskermis in Sint-Kruis-Winkel - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00396 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van de Stadskermis in Sint-Kruis-Winkel - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad wenst in 2022 de organisatie van de Stadskermis in Sint-Kruis-Winkel te ondersteunen om deze traditie levendig te houden. Totaal toegekend subsidiebedrag voor 2022: 32.020,00 euro.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vzw Stuurgroep feestelijkheden Sint-Kruis-Winkel verbindt zich ertoe om in 2022 een stadskermis in te richten op grondgebied Sint-Kruis-Winkel. Twee maanden voorafgaand aan het feest de programmatie en inplanting voor te leggen aan de Dienst Feesten en Ambulante Handel en bijzondere aandacht te besteden aan de ambitie van de Stad om een leeftijd-vriendelijke stad te zijn,  geen confetti te gebruiken tijdens de stoet op het openbaar domein,  een partner te zijn in het beleid van de Stad op vlak van duurzaamheid, afvalpreventie, klimaatneutraliteit en duurzame mobiliteit en bij te dragen tot de uitstraling van Stad Gent buiten de stadsgrenzen.

De overeenkomst wordt aangegaan met Vzw Stuurgroep feestelijkheden Sint-Kruis-Winkel, vertegenwoordigd door Wim Van den Hende, Jozefienenstraat 6 te 9042 Gent (SKW), voor een bedrag van 32.020,00 euro.
Huidige overeenkomst gaat in op 01/06/2022 en eindigt op 31/12/2022.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Feesten en Ambulante Handel
Budgetplaats 349650006
Categorie* E subs.
Subsidiecode Niet_Relevant
2022
28.818,00 EUR
2023
3.202.00 EUR
Totaal 32.020,00 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 32.020,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34965 Stadsevenementen en kermissen

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor de organisatie van de stadskermis in Sint-Kruis-Winkel (editie 2022) met vzw Stuurgroep feestelijkheden Sint-Kruis-Winkel (Wim Van den Hende), Jozefienenstraat 6 te 9042 Gent (Sint-Kruis-Winkel), voor een bedrag van 32.020,00 euro, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Subsidieovereenkomst stadskermis SKW 2022