Terug
Gepubliceerd op 04/05/2022

2022_GR_00388 - Aanvaarding van de schenking door AGB Kunsten en Design van collectiestukken - overdracht 2021 - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00388 - Aanvaarding van de schenking door AGB Kunsten en Design van collectiestukken - overdracht 2021 - Goedkeuring 2022_GR_00388 - Aanvaarding van de schenking door AGB Kunsten en Design van collectiestukken - overdracht 2021 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 12°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel II;
  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55;
  • De Beheersovereenkomst 2020-2025 tussen de Stad Gent en AGB Kunsten en Design, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2019, artikel 13.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Overeenkomstig artikel 13 van de beheersovereenkomst 2020-2025 gesloten tussen de Stad Gent en AGB Kunsten en Design draagt voormeld AGB de collectiestukken die door het bedrijf/de musea werden aangekocht, al dan niet met subsidies, of die zij bij schenking of bij legaat kregen, jaarlijks over aan de Stad Gent.
De schenking van de collectiestukken die in 2021 werden verworven, werd op 31 maart 2022 door de raad van bestuur van AGB Kunsten en Design goedgekeurd. De lijsten ‘Museum voor Schone Kunsten - overdracht collectie 2021’, 'Design Museum Gent - overdracht collectie 2021’ en ‘S.M.A.K. - overdracht collectie 2021’ zijn in bijlage gevoegd.
Aan deze schenking zijn voor de Stad Gent geen voorwaarden verbonden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De aanvaarding van deze schenking wordt tevens voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.
De aanvaarding van de schenking betekent een vermeerdering van het patrimonium van de Stad Gent.

Activiteit

AC34898 Ondersteunen van AGB Kunsten en Design

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de aanvaarding van de schenking van diverse collectiestukken - overdracht 2021 - door AGB Kunsten en Design aan de Stad Gent, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • MSK overdracht collectie 2021
  • S.M.A.K. overdracht collectie 2021
  • Design overdracht collectie 2021