Terug
Gepubliceerd op 04/05/2022

2022_GR_00394 - Opdrachthoudende vereniging Imewo - algemene vergadering van 24 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00394 - Opdrachthoudende vereniging Imewo - algemene vergadering van 24 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring 2022_GR_00394 - Opdrachthoudende vereniging Imewo - algemene vergadering van 24 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 1 en artikel 432, eerste lid.


Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 432, derde lid en artikel 454;

De statuten van de opdrachthoudende vereniging Imewo;


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op vrijdag 24 juni 2022 om 18.00 uur vindt een algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo plaats in de Ghelamco Arena, 3e verdieping, Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent.

De agenda luidt als volgt:
  1. Kennisneming verslagen van Imewo van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2021. 

  2. Goedkeuring van de jaarrekening van Imewo afgesloten op 31 december 2021 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 
  3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV. 
  4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Imewo met betrekking tot het boekjaar 2021. 
  5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
  6. Statutaire benoemingen. 
  7. Benoeming van een commissaris. 
  8. Statutaire mededelingen

Imewo voorziet momenteel een fysieke bijeenkomst maar kan niet inschatten in welke richtingCOVID-19 zal evolueren en wat de impact hiervan zal zijn op het fysiek houden van de algemene vergadering. Afhankelijk van de evolutie van COVID-19, de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de federale regelgeving, zal de algemene vergadering hetzij fysiek hetzij digitaal gehouden worden. Hiermee wordt rekening gehouden in dit besluit.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad Gent worden vastgesteld.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo die plaatsvindt op vrijdag 24 juni 2022 om 18.00 uur, met name:

  1. Kennisneming verslagen van Imewo van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2021. 

  2. Goedkeuring van de jaarrekening van Imewo afgesloten op 31 december 2021 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 
  3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV. 
  4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Imewo met betrekking tot het boekjaar 2021. 
  5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
  6. Statutaire benoemingen. 
  7. Benoeming van een commissaris. 
  8. Statutaire mededelingen


Artikel 2

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 24 juni 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), om zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde be­slis­singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vere­niging Imewo, ter attentie van het secre­tariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e‑mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .


Bijlagen

 • Oproepingsbrief
 • Activiteitenverslag 2021
 • Jaarverslag - jaarrekening
 • Financieel verslag 2021
 • Vaststelling uitkeringen netto-actieftest
 • Kwijting
 • Aanvaarding uitbreiding activiteiten
 • Statutaire benoemingen
 • Benoeming van commissaris
 • Statutaire mededelingen
 • Parkingplan Ghelamco Arena
 • ontwerp GR-besluit agenda en mandaat