Terug
Gepubliceerd op 04/05/2022

2022_GR_00389 - Subsidieovereenkomst met Opera Ballet Vlaanderen vzw voor de algemene werking jaren 2022-2025 - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00389 - Subsidieovereenkomst met Opera Ballet Vlaanderen vzw voor de algemene werking jaren 2022-2025 - Goedkeuring 2022_GR_00389 - Subsidieovereenkomst met Opera Ballet Vlaanderen vzw voor de algemene werking jaren 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De algemene werkingssubsidie van de Stad Gent aan Opera Ballet Vlaanderen vzw, Van Ertbornstraat 8 te 2018 Antwerpen, wordt geregeld via een overeenkomst. Eind 2021 liep de vorige overeenkomst af.   

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aangezien eind 2021 een einde kwam aan de looptijd van de overeenkomst met Opera Ballet Vlaanderen vzw over de subsidie voor de algemene werking, dient een nieuwe overeenkomt te worden afgesloten. De nieuwe overeenkomst neemt een aanvang in 2022 om te eindigen in 2025.    

Afgelopen jaar werd op initiatief van de Stad Gent een inhoudelijk traject gelopen met Opera Ballet Vlaanderen en meerdere stedelijke culturele partners. Dat leidde tot een ‘Intentieverklaring tot samenwerking rond het toekomstig artistiek gebruik van het operagebouw Gent’. Deze intentieverklaring werd op 23 december 2021 besproken op het college van burgemeester en schepenen, en mits aanpassingen opnieuw voorgelegd aan de betrokken partners op 11 februari 2022. Mede op basis daarvan en in het licht van de nakende sluiting voor renovatie van het Gentse operagebouw, werd huidige samenwerkingsovereenkomst opgesteld en onderhandeld met Opera Ballet Vlaanderen. Dat leidde tot een akkoord over voorliggende tekst op 5 april jl.

Naast de generieke bepalingen die worden gehanteerd voor alle subsidieovereenkomsten cultuur, bevat deze overeenkomst ook een aantal specifieke bepalingen voor Opera Ballet Vlaanderen vzw. Zo wordt in art.3 het inhoudelijke traject vermeld dat de Stad Gent, Opera Ballet Vlaanderen vzw en een aantal stedelijke culturele actoren momenteel lopen. Nog in art. 3 worden de extra-murosactiviteiten opgenomen die Opera Ballet Vlaanderen vzw dient te organiseren tijdens de komende sluitingsperiode van het Gentse operagebouw. In art.10 wordt de mogelijkheid opengelaten voor wijziging van de voorliggende overeenkomst in functie van de nieuwe beheersovereenkomst die nog dit jaar zal worden afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en Opera Ballet Vlaanderen vzw. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Cultuurdienst
Budgetplaats 341130000
Categorie*  E subs.
Subsidiecode Niet_Relevant
2022 1.313.921,70 EUR
2023 1.459.913,00 EUR
2024 1.459.913,00 EUR
2025 1.459.913,00 EUR
Later 145.991,30 EUR
Totaal 5.839.652,00 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 5.839.652,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Opera Ballet Vlaanderen vzw, Van Ertbornstraat 8 te 2018 Antwerpen, voor de algemene werking voor de jaren 2022-20, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen