Terug
Gepubliceerd op 04/05/2022

2022_GR_00421 - Eredienst - Diverse kerkbesturen - Jaarrekening over het dienstjaar 2021 - (reeks 3) - Advies

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00421 - Eredienst - Diverse kerkbesturen - Jaarrekening over het dienstjaar 2021 - (reeks 3) - Advies 2022_GR_00421 - Eredienst - Diverse kerkbesturen - Jaarrekening over het dienstjaar 2021 - (reeks 3) - Advies

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 55, § 2;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 55, § 2;
  • Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Jaarlijks stelt het bestuursorgaan van de kerkbesturen de rekening over het voorgaande dienstjaar vast. De Stad doet de controle op de rekeningen omdat een fout in de rekening zowel de exploitatie- als de investeringstoelagen kan beïnvloeden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De jaarrekeningen van 6 hieronder vermelde kerkbesturen werden nagezien en na onderzoek bleek dat bepaalde posten moeten worden gecorrigeerd.
 * onrechtmatige uitgave: uitgave houdt geen rechtstreeks verband met de eredienst

Anglicaanse kerk Saint John’s
onrechtmatige uitgave

42.591,36 EUR

O.L.V. Presentatie
geen opmerkingen

83.900,25 EUR

Sint-Simon & Judas
geen opmerkingen

18.834,06 EUR

Sint-Salvator
geen opmerkingen

371.508,14 EUR

Evangelische kerk “De Burg”
geen opmerkingen

       1.269,22 EUR

Gereformeerd Kerkcentrum Kerk aan de Leie
geen opmerkingen

            0,00 EUR

Activiteit

AC34690 Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

Besluit

Artikel 1

Brengt gunstig advies uit over de dienstjaarrekeningen van het jaar 2021 reeks 3, mits inachtneming van aangebrachte correcties, van volgende kerkbesturen:

Anglicaanse kerk Saint John’s
onrechtmatige uitgave

42.591,36 EUR

O.L.V. Presentatie
geen opmerkingen

83.900,25 EUR

Sint-Simon & Judas
geen opmerkingen

18.834,06 EUR

Sint-Salvator
geen opmerkingen

371.508,14 EUR

Evangelische kerk “De Burg”
geen opmerkingen

    1.269,22 EUR

Gereformeerd Kerkcentrum Kerk aan de Leie
geen opmerkingen

         0,00 EUR

 


Bijlagen

  • Jaarrekening 2021 Anglicaanse kerk
  • Jaarrekening 2021 EK De Burg
  • Jaarrekening 2021 OLV Presentatie
  • Jaarrekening 2021 Simon & Judas
  • Jaarrekening 2021 St Salvator
  • Jaarrekening 2021 GKC Kerk aan de Leie