Terug
Gepubliceerd op 04/05/2022

2022_GR_00422 - Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede - algemene vergadering van 14 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00422 - Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede - algemene vergadering van 14 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring 2022_GR_00422 - Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede - algemene vergadering van 14 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 ยง 1 en artikel 432, eerste lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432, derde lid en artikel 454;
De statuten van IGS Westlede.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De opdrachthoudende vereniging IGS Westlede heeft op 19 april 2022 een digitale oproeping gestuurd met de agenda voor de algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 14 juni 2022 om 19u00. De algemene vergadering zal fysiek doorgaan in de hoofdzetel gelegen te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 60.
De vergadering luidt als volgt:.

 1. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering 07/12/2021
 2. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 07/12/2021;
 3. Goedkeuring jaarrekening 2021;
 4. Verslag commissaris-revisor;
 5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris–revisor;
 6. Werkingsverslag 2021;
 7. Remuneratieverslag 2021;
 8. Varia


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent worden vastgesteld.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Keurt goed, de dagorde en de punten op de dagorde van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede die fysiek zal doorgaan op dinsdag 14 juni 2022 om 19u met name:

 1. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering 07/12/2021;
 2. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 07/12/2021;
 3. Goedkeuring jaarrekening 2021;
 4. Verslag commissaris-revisor;
 5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris–revisor;
 6. Werkingsverslag 2021;
 7. Remuneratieverslag 2021;
 8. Varia

Artikel 2

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede die plaatsvindt op dinsdag 14 juni 2022 om 19u00 om:

 • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
 • deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan IGS Westlede, ter attentie van de heer Sven De Backer, directeur, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.


Bijlagen

 • Agenda
 • Verslag vorige vergadering
 • Jaarrekening 2021
 • Jaarverslag 2021
 • Verslag commissaris
 • Werkingsverslag 2021
 • Remuneratieverslag 2021