Terug
Gepubliceerd op 11/05/2022

2022_MV_00287 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Toekomst concept Stadskermissen

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: ma 09/05/2022 - 19:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Sofie Bracke; Sami Souguir; Annelies Storms; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Emilie Peeters; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Gert Robert; Veli Yüksel; Christophe Peeters; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00287 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Toekomst concept Stadskermissen 2022_MV_00287 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Toekomst concept Stadskermissen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Karlijn Deene

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

ma 02/05/2022 - 10:50

Toelichting

Tijdens de commissie van maart vroeg ik toelichting over de subsidieovereenkomsten voor de diverse stadskermissen, met name over de verschillen tussen de toegekende bedragen. De schepen antwoordde dat de huidige situatie historisch gegroeid was en dat men zich voor 2022 – o.a. omwille van de pas voorbije coronacrisis – nog baseerde op de werkwijze tot nu toe. Tegelijk zou er voor de toekomst al overleg zijn gepleegd met de organisatoren over een het uitwerken van een subsidiekader met objectieve criteria, dat ook breder zou kunnen gaan dan alleen de stadskermissen.  

Ondertussen heb ik vernomen dat er wat betreft de editie 2022 blijkbaar toch al een aantal wijzigingen werden doorgevoerd. Zo werd me wat de Ledebergse stadskermis betreft bijvoorbeeld gemeld dat de tent niet langer door de stad wordt betaald, dat het drukwerk niet langer door de stad wordt geleverd, dat er ook niet langer aankondigingsborden door de stad worden geplaatst, en dat er geen coördinator vanwege de stad meer is die het evenement mee begeleidt. Hiertegenover staat dat de toegekende subsidie werd verhoogd van 12.500 naar 20.500 euro, maar dat zou het verschil niet compenseren.  

Vandaar mijn vragen: 

  1. Kan de schepen deze wijzigingen toelichten? 
  2. Ziet de schepen geen ruimte meer voor het concept ‘stadskermis’ zoals het tot nog toe bestond?
  3. Welk overleg is er – zoals de schepen in maart naar verwees – al geweest?

Bespreking

Antwoord

Zoals ook in de vorige commissie op uw vraag geantwoord, in eerste instantie was het de bedoeling om de stadskermissen in 2022 ook al te laten aansluiten op een vernieuwd regelement. 2022 gestart als coronajaar. We opteerden dan ook om een overgangsjaar in te stellen, maar alvast een ander, nodig reglement uit te werken voor de andere organisatoren van bijvoorbeeld wijkfestivals of andere evenementen. Na overleg in 2020 en 2021 bleek dat dit voor veel van de organisatoren van de kermissen nog niet haalbaar was, net na corona. 

Het uiteindelijke doel van deze beweging is om elke organisator van evenementen in onze stad gelijkwaardig te behandelen en de basis voor subsidies te objectiveren. Zoals u zelf aangeeft, zijn de verschillen groot. Tussen kermissen onderlinge en andere events anderzijds. Dat is overigens ook waar Audit Vlaanderen, voor Gent stads breed, op aanstuurt. Nood aan objectiviteit, meer dan puur op basis van historische bedragen een subsidie voorzien.  

We streven ernaar om in 2023 de stadskermissen te laten aansluiten bij een algemene subsidielijn, waaraan we momenteel aan het uitwerken zijn en dat we ook aan de sector, kermissen inclusief, zullen voorleggen. Maar zoals gesteld, 2022 is een overgangsjaar, maar niet alles kon gelijklopen met de periode voor corona. Nog niet zelf dit jaar over overlegd, maar ik was wel aanwezig bij de dialoog onder leiding van schepen Storms, er nog van uit gaande dat corona voorbij zou zijn, maar dit was helaas niet het geval. 

Als het gaat om het programmaboekje en mee organiseren van de kermis door de dienst Feesten, 

deze maatregelen kaderen in het proces dat moet opgestart worden om de verantwoordelijkheid van de organisatie van de kermissen in handen te leggen van de comités en vzw's die de kermissen organiseren. De omschakeling naar een vzw-structuur werd intussen ook door de dienst begeleid en gefaciliteerd. Met andere woorden, de beweging is al langer bezig. 

Maar de basis blijft gelijk in 2022: 

  • Een subsidie, gebaseerd op de bedragen die de afgelopen jaren werden toegekend.
  • Afvalophaling door IVAGO

Er is ook een financiële ondersteuning om een tent te plaatsen: hier ga ik graag verder op in.
 Vroeger was het zo dat voor een aantal kermissen (en dus niet voor alle kermissen) vanuit de dienst  een tent werd gefaciliteerd. In opbouw naar 2022 was dit niet voorzien, maar werd alsnog opnieuw een bestek uitgeschreven voor dit overgangsjaar, maar kwam er slechts één offerte binnen bij onze dienst, voor het dubbele van het bedrag dat in het bestek stond uitgeschreven. Allerminst een betere prijs door de gezamenlijke aanbesteding dan apart. 

We hebben toen de keuze gemaakt om het voorziene bedrag te verdelen volgens een verdeelsleutel en toe te voegen aan de opgemaakte subsidieovereenkomsten.   In het geval van Ledeberg, zoals u aanhaalt, ontvingen zij dus €8051 extra om een tent te zetten gedurende het feestweekend, bovenop de €12500 die ze ontvangen van de stad. Bijvoorbeeld voor de stadskermis in Sint-Kruis-Winkel, waarvan de subsidie dadelijk in de commissie besproken wordt, gaat het om een toevoeging van ong. €12.000 bovenop de €20.200. 

Ik denk dat we op dat vlak zeer sterk tegemoetgekomen zijn aan de kermissen. Los van traject naar mee autonomie. 

  1. Ten tweede: stadskermissen hebben hun plaats in de stad. Ze zorgen voor verbinding en geven kleur aan de deelgemeenten van Gent. Voor velen is het een hoogtepunt van het jaar. 

Ik mocht onlangs mijn eerste kermis als schepen van Feesten bezoeken en ik was gecharmeerd om te zien hoe men er na corona in geslaagd was om opnieuw zoveel volk op de been te brengen en de mensen te laten genieten van allerlei plezante activiteiten. 

Ik twijfel er dus niet aan dat er ruimte moet zijn voor de stadskermissen in Gent. 

  1. Het traject dat we met de stadskermissen willen doorlopen is gestart in januari 2020, nog onder toenmalig schepen Storms en voor corona. Daarna lagen de gesprekken evident stil, maar de kermissen werden wel ondersteund tijdens de coronajaren. In 2020 was op 13 maart geweten dat de kermissen niet konden doorgaan. In 2021 konden de kermissen indienen op het knaldrangfonds, of werden ze zoals vanouds gesubsidieerd toen weer wat meer kon. 

Wanneer we de volgende stap hebben gezet met het aankomende subsidiereglement, leggen wij dit, zoals gezegd voor. We willen zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen aan de kermissen, en andere event-organisatoren. In tussentijd nodig ik de kermissen uit om hun vragen en opmerkingen te delen met ons en onze dienst. Zo kunnen wij hen verder helpen met het oog op volgend jaar.  

Maar ik denk dat de billijkheid die we voorop willen stellen voor alle organisatoren belangrijk is, voor alle organisatoren die in Gent aan de slag willen gaan met evenementen.

di 10/05/2022 - 09:54