Terug
Gepubliceerd op 11/05/2022

2022_MV_00289 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Ontevredenheid bij NTGent

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: ma 09/05/2022 - 20:04
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Sofie Bracke; Sami Souguir; Annelies Storms; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Emilie Peeters; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Gert Robert; Veli Yüksel; Christophe Peeters; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00289 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Ontevredenheid bij NTGent 2022_MV_00289 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Ontevredenheid bij NTGent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Via de pers konden we vernemen dat er ontevredenheid is binnen NTGent over het gevoerde beleid. Drie theatermakers uitten hun ongenoegen in hun “Ghent Manifesto 2.0”.
Ze maken zich o.a. zorgen bij de overflexibilisering van de sector. Door deze doorgedreven flexibilisering belanden kunstenaars in, of op de rand van, armoede. Dat mogen we als belangrijke cultuurstad niet laten gebeuren.

Indiener(s)

Sonja Welvaert

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

ma 02/05/2022 - 16:51

Toelichting

- Welke stappen zal het Gentse stadsbestuur zetten om te reageren op de noodkreet binnen NTGent?

- Wordt de noodkreet i.v.m. werkonzekerheid en daarmee gepaarde financiële onzekerheid ondersteund door het stadsbestuur?

- Zal u hierover in gesprek gaan met de minister van cultuur?

Bespreking

Antwoord

We hebben als stad vorig jaar een subsidieovereenkomst afgesloten voor de periode 2021-2025, waarin we naast de missie ook de grote lijnen van de artistieke werking van NTGent benoemden. Hoe dat deze missie vertaald wordt naar concrete doelstellingen en een geschikt organisatiemodel, is echter strategische materie die behoort tot de autonomie van de raad van bestuur van deze organisatie.

Ik nam vorige week contact op met de zakelijk directeur van NTGent om dieper in te gaan op de noodkreet van deze 3 theatermakers. Vanuit hun zorg over de precaire situatie van kunstenaars stellen ze voor om opnieuw een vast ensemble op te richten. Laat het nu net dát concept van vast ensemble zijn dat 4 jaar geleden door artistiek leider Milo Rau opgeheven werd om net met meer en verschillende artiesten aan de slag te kunnen gaan.

NTGent koos om niét te werken met een kleine vaste kern maar met vele huisartiesten, met diverse groepen, studenten en lokale en internationale performers. NTGent gaat ook resoluut niét voor een klassiek ‘repertoiretheater’, een model dat trouwens op vele plekken tot het verleden hoort, maar werkt aan het vormgeven van een mobiel en creatief ‘Stadstheater van de toekomst’. 

De zakelijk directeur van NTGent benadrukte in ditzelfde gesprek dat de hele ploeg van zowel vaste als projectmatige medewerkers correct verloond wordt, en hierbij steeds de principes van fair practice en fair pay toegepast worden.

Ik onderschrijf uiteraard samen met u, collega Welvaert, het belang van de noodzaak om te strijden voor een nieuw en beter statuut voor kunstenaars, zoals ik in mei vorig jaar al aanhaalde in deze commissie.

De hervorming van het statuut van de kunstenaars werd vorige vrijdag door de federale regering goedgekeurd. Een hervorming waar collega D’Hose zich de voorbije jaren trouwens enorm voor geëngageerd heeft. Het nieuwe ‘kunstwerkattest’ zal er niet enkel zijn voor kunstenaars, maar wordt uitgebreid naar mensen in ondersteunende en technische activiteiten in de kunstensector. Het attest zal 5 jaar volledige sociale bescherming bieden. Ook richting starters wordt er een regeling uitgewerkt. 

Deze nieuwe aanpak kan alvast een antwoord bieden op de onzekere sociale en financiële situatie van vele cultuurwerkers.

wo 11/05/2022 - 13:53