Terug
Gepubliceerd op 11/05/2022

2022_MV_00290 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Last minute ticketshop

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: ma 09/05/2022 - 21:32
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Sofie Bracke; Sami Souguir; Annelies Storms; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Emilie Peeters; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Gert Robert; Veli Yüksel; Christophe Peeters; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00290 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Last minute ticketshop 2022_MV_00290 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Last minute ticketshop

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In het bestuursakkoord staat dat de stad de organisatoren van het Gentse vrijetijdsaanbod zal stimuleren en ondersteunen om een gezamenlijke ticketservice te organiseren, in de eerste plaats voor last minute tickets. In Antwerpen bestaat dergelijke last minute ticketshop al langer, tot tevredenheid van cultuurbelevers. De voorbije twee jaar waren er binnen de cultuursector uiteraard andere prioriteiten, waardoor dit niet aan de orde was, maar ondertussen kan de sector gelukkig weer op een normale wijze werken.

Indiener(s)

Stephanie D'Hose

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

ma 02/05/2022 - 17:17

Toelichting

Hebt u het oprichten van een gezamenlijke ticketservice, ook voor last minute tickets, al kunnen onderzoeken? Is er hiervoor draagvlak onder de Gentse culturele spelers? 

Bespreking

Antwoord

Cultuurconnect lanceerde in 2020 een oproep voor pilootprojecten binnen ‘Digitaal Podium’. Gent werd naast regio Zuidwest geselecteerd om samen met Cultuurconnect te werken aan de aanbesteding en implementatie van een kwaliteitsvol ticketingsysteem op maat. 

In onze stad stapten begin 2021 volgende spelers in het project:

 • Twee collectieve ticketingservices voor diverse spelers, namelijk UiTbureau en Tickets Gent
 • En volgende individuele podiumkunstenorganisaties: 
  1. NTGent
  2. Handelsbeurs
  3. Compagnie Cecilia
  4. MiraMiro
  5. Campo
  6. Festival van Vlaanderen
  7. Kopergietery

In dit ganse traject rond een gezamenlijke ticketservice is de scope van last minute ticketing opgenomen.

Momenteel bevindt het project zich in de onderhandelingsfase voor het contract met de leverancier van het ticketingsysteem. Bij de opmaak van het gunningsbestek werd rekening gehouden met de noodzakelijke vereisten om een ‘last minute ticketingsysteem’ mogelijk te maken.

Parallel werkt het projectteam aan het gunningsbestek voor het realiseren van de website, nodig om dit alles in de praktijk om te zetten. Het grote voordeel is dat er 1 platform gerealiseerd wordt, waar een bezoeker een overzicht krijgt van álle culturele activiteiten en ook rechtstreeks tickets kan boeken.

In het gezamenlijk platform is last minute verkoop slechts één van de vele mogelijkheden. De koppeling met het systeem van UiTPAS en een product op maat van onze Gentse studenten behoren ook tot de pistes die onderzocht zullen worden.

Bedoeling is dat de website operationeel is tegen einde mei ’23 voor de verkoop van het seizoen ’23-’24.

Tenslotte werd binnen het Gents Kunstenoverleg een werkgroep ‘Ticketeers’ opgericht om een breder draagvlak te creëren bij alle kunstorganisaties in onze stad en iedereen op de hoogte te houden van het traject.

wo 11/05/2022 - 13:45