Terug
Gepubliceerd op 11/05/2022

2022_MV_00300 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Kunstwerken Jan Fabre

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: ma 09/05/2022 - 21:35
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Sofie Bracke; Sami Souguir; Annelies Storms; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Emilie Peeters; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Gert Robert; Veli Yüksel; Christophe Peeters; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00300 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Kunstwerken Jan Fabre 2022_MV_00300 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Kunstwerken Jan Fabre

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Naar aanleiding van de recente veroordeling van Jan Fabre voor o.a. aanranding gaan er hier en daar stemmen op om zijn kunstwerken weg te halen. De stad Leuven en het Vlaams Parlement beslisten echter al om daar niet op in te gaan, met de argumentatie dat men de kunst zelf los moet kunnen zien van de kunstenaar die het gemaakt heeft. 

Het SMAK kondigde aan dat ‘de man die de wolken meet’ op het dak van het gebouw blijft staan. Directeur Philippe Van Cauteren stelde “het weghalen van beelden is de mond snoeren van het debat”, een standpunt dat ik deel. Het lijkt hem beter om, los van dit concreet geval, een breed maatschappelijk debat te voeren over kwesties zoals machtsmisbruik en ongewenst gedrag.

Indiener(s)

Stephanie D'Hose

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

wo 04/05/2022 - 19:17

Toelichting

Hoe staat u hier tegenover?

Bespreking

Antwoord

Ook ik deel het standpunt van de directeur van het S.M.A.K. om het kunstwerk van Jan Fabre niét weg te halen. Het beeld laten staan geeft een bijkomende aanleiding tot reactie of reflectie, en laat nu net dit de bedoeling zijn. Daarnaast is het erg belangrijk dat we onderscheid maken tussen de kunstenaar en zijn werken.

Het plan van de directeur van het SMAK om een breed maatschappelijk debat te starten over machtsmisbruik en ongewenst gedrag en daarbij vele andere kunstinstellingen te betrekken, ondersteun ik dan ook ten volle. Dit is één van de manieren om voor de toekomst een duidelijke aanpak vast te leggen rond ‘me too’ gerelateerde zaken.

Ik denk, maar ik twijfel er niet aan, dat we hiermee op dezelfde lijn zitten.

wo 11/05/2022 - 13:50