Terug
Gepubliceerd op 11/05/2022

2022_MV_00318 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Maatjesfestival (hoogdringend)

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 10/05/2022 - 09:55
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Sofie Bracke; Sami Souguir; Annelies Storms; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Emilie Peeters; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Gert Robert; Veli Yüksel; Christophe Peeters; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00318 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Maatjesfestival (hoogdringend) 2022_MV_00318 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Maatjesfestival (hoogdringend)

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Deze vraag wordt hoogdringend ingediend naar aanleiding van persartikels die zijn verschenen na de reguliere deadline.

Indiener(s)

Karlijn Deene

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

ma 09/05/2022 - 16:45

Toelichting

Dit weekend konden we in de krant lezen dat het maatjesfestival onder de stadshal geen vergunning krijgt. In Gent mag er nog maar 1 culinair festival plaatsvinden op het openbaar domein, Gent smaakt, alle anderen moeten doorgaan op private locaties.

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

 • Als motivering wordt aangehaald dat festivals zoals het maatjesfestival de lokale horeca concurrentie aandoen. Kan de schepen dit staven met cijfers? Het lijkt me niet onredelijk om ervan uit te gaan dat deze festivals ook een positief effect hebben voor de lokale horeca dankzij een aanzuigeffect.
 • Is er overleg over deze maatregel geweest met de lokale horeca via bijvoorbeeld vzw BIG? Wat waren de conclusies van dit overleg? 
 • Heeft er overleg plaatsgevonden met de organisatoren van de kleinere festivals? Het was voor de organisatoren van het maatjesfestival bijvoorbeeld niet duidelijk dat hun festival niet meer zou mogen plaatsvinden.
 • De organisatoren van het maatjesfestival beschouwen zichzelf niet als culinair festival. Kan de schepen toelichten wat er concreet valt onder de noemer ‘culinair festival’? 
 • Kan de schepen cijfers geven over hoeveel van dit soort festivals er doorgaans in een jaar plaatsvinden en nu dus geen vergunning meer zullen krijgen?

Bespreking

Antwoord

Ik heb gezien dat de vraag werd ingediend om 16u45.
Bij mij kwam het op de radar om 17u52, in volle avondspits bij het afhalen van de kindjes en eten maken. Het huishoudelijk reglement stelt dat een HD tot 12u kan ingediend worden. Ik wil hierover dan ook geen precedent creëren.
 Voorzitter, ondanks dat is het voor mij geen probleem als we de vraag behandelen in grote lijnen, maar ik kijk ook naar collega Bracke, want het collegebesluit die de basis legt voor het antwoord op uw vraag en ook een belangrijk deel van het antwoord is ook haar bevoegdheid. 

Alvast een antwoord op een aantal van uw vragen:

 • De aanvraag van het Maatjesfestival werd zoals elke andere aanvraag behandeld. Ze komt als principiële afweging voor op het college ter goedkeuring.
  In dit geval is er sprake van een weigering op basis van een collegebesluit, gedateerd op 27 augustus 2021, dat bepaalt dat er in Gent op openbaar domein maar 1 culinair festival wordt georganiseerd, namelijk Gent Smaakt. De concessie werd toegewezen door een jury op basis van een ingediend voorstel dat moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. De voorwaarden laat ik graag toelichten door schepen Bracke.
   Het is ook op haar agenda en betrokkenheid van mijn voorganger dat dit vorige zomer werd gevalideerd. 
 • We beschouwen een evenement een culinair festival wanneer de hoofdinsteek het verkopen van voeding en drank is en dit verder gefaciliteerd wordt door bv het plaatsen van stoelen, banken, tafels, parasols enzoverder. Ook de inhoudelijke omschrijving van een festival draagt bij tot het karakteriseren als culinair evenement. In deze wordt het Maatjesfestival omschreven als "een volksfeest in teken van het maatje". In alle eerlijkheid, dan is het niet onlogisch dat in categorie valt van culinair festival volgens bepaling bovenstaand collegebesluit.

Verdere antwoorden werden door schepen Bracke voorzien. De cijfers worden nagestuurd.

di 10/05/2022 - 09:57