Terug
Gepubliceerd op 09/05/2022

Agenda  commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

 • IR 8.

  2022_MV_00300 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Kunstwerken Jan Fabre

 • 1.

  2022_GR_00397 - Reglement 'Belasting op het verstrekken van logies' - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Belasting op het verstrekken van logies' te wijzigen, met ingang van 1 juli 2022.De wijzigingen betreffen onder meer het forfaitair tarief.

 • 2.

  2022_GR_00396 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van de Stadskermis in Sint-Kruis-Winkel - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de organisatie van de "Stadskermis in Sint-Kruis-Winkel (werkingsjaar 2022)", met vzw Stuurgroep feestelijkheden Sint-Kruis-Winkel. Toegekend subsidiebedrag: 32.020 euro.

 • 3.

  2022_GR_00420 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met Internationaal Festival van Vlaanderen – Gent en Historische Steden vzw voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2020-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met Internationaal Festival van Vlaanderen – Gent en Historische Steden vzw voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2020-2025.

  Het college van burgemeester en schepenen vraagt hierover advies aan de Cultuurraad.

 • 4.

  2022_GR_00387 - Aanvaarding van de schenking door AGB Erfgoed van collectiestukken - overdracht 2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de aanvaarding van de schenking van diverse collectiestukken - overdracht 2021 - door AGB Erfgoed aan de Stad Gent. Aan de schenking zijn voor de Stad Gent geen voorwaarden gekoppeld.
  Het college van burgemeester en schepenen vraagt hierover advies aan de Cultuurraad.

 • 5.

  2022_GR_00388 - Aanvaarding van de schenking door AGB Kunsten en Design van collectiestukken - overdracht 2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de aanvaarding van de schenking van diverse collectiestukken - overdracht 2021 - door AGB Kunsten en Design aan de Stad Gent. Aan de schenking zijn voor de Stad Gent geen voorwaarden gekoppeld.
  Het college van burgemeester en schepenen vraagt hierover advies aan de Cultuurraad.

 • 6.

  2022_GR_00389 - Subsidieovereenkomst met Opera Ballet Vlaanderen vzw voor de algemene werking jaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de algemene werking voor de jaren 2022-2025 met Opera Ballet Vlaanderen vzw, Van Ertbornstraat 8 te 2018 Antwerpen, waarbij een jaarlijkse subsidie wordt toegekend van 1.459.913 euro.  

 • 7.

  2022_GR_00390 - Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed - Jaarrekening 2021 - Advies

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd advies uit te brengen over de jaarrekening 2021 en de bijhorende BBC (beleids- en beheerscyclus)-rapportering, zoals vastgesteld door de raad van bestuur op 31 maart 2022.

 • 8.

  2022_GR_00391 - Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed - verslag van de commissaris revisor over de Jaarrekening 2021 - Kennisneming - Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2021 en de bijhorende BBC (beleids- en beheerscyclus)-rapportering, zoals vastgesteld door de raad van bestuur op 31 maart 2022. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kwijting te verlenen aan zowel de bestuurders als de commissaris-revisor.

 • 9.

  2022_GR_00392 - Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design - Jaarrekening 2021 - Advies

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd advies uit te brengen over de jaarrekening 2021 en de bijhorende BBC (beleids- en beheerscyclus)-rapportering, zoals vastgesteld door de raad van bestuur op 31 maart 2022.

 • 10.

  2022_GR_00393 - Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design - verslag van de commissaris revisor over de Jaarrekening 2021 - Kennisneming - Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2021 en de bijhorende BBC (beleids- en beheerscyclus)-rapportering, zoals vastgesteld door de raad van bestuur op 31 maart 2022. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kwijting te verlenen aan zowel de bestuurders als de commissaris-revisor.

 • 11.

  2022_GR_00395 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent, Bijlokekaai 7, 9000 Gent, goed te keuren, met het oog op de restauratie van de tribune van het auditorium van het muziekcentrum.

  Voor de uitvoering van deze werken wordt in 2022 een eenmalige investeringstoelage van 200.000 euro toegekend aan het agentschap.

 • 12.

  2022_GR_00394 - Opdrachthoudende vereniging Imewo - algemene vergadering van 24 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan:

  -  de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo die plaatsvindt op vrijdag 24  juni 2022 om 18 uur in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent.

  - het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering die plaatsvindt op 24 juni 2022 


   

 • 13.

  2022_GR_00422 - Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede - algemene vergadering van 14 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de dagorde van de algemene vergadering van IGS Westlede die fysiek zal doorgaan op dinsdag 14 juni 2022 om 19u, evenals het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent op voormelde algemene vergadering goed te keuren.

 • 14.

  2022_GR_00423 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 21 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de dagorde van de algemene vergadering van TMVS die plaatsvindt op dinsdag 21 juni 2022 om 14u30 (fysiek of via digitaal Zoom), evenals het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent op voormelde algemene vergadering goed te keuren.

 • 15.

  2022_RMW_00040 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 21 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

  Aan de raad voor het maatschappelijke welzijn wordt voorgesteld om de dagorde van de algemene vergadering van TMVS die plaatsvindt op dinsdag 21 juni 2022 om 14u30 (fysiek of via digitaal Zoom), evenals het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent op voormelde algemene vergadering goed te keuren.

 • 16.

  2022_GR_00421 - Eredienst - Diverse kerkbesturen - Jaarrekening over het dienstjaar 2021 - (reeks 3) - Advies

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies uit te brengen, mits inachtneming van aangebrachte correcties, over de rekeningen voor het dienstjaar 2021 – reeks 3 van de kerkbesturen van : Anglicaanse kerk Saint John, Evangelische kerk “De Burg”, Gereformeerd Kerkcentrum Kerk aan de Leie,  O.L.V. Presentatie, Simon & Judas, St Salvator.

 • 17.

  2022_GR_00444 - Opdrachthoudende vereniging Ivago - algemene vergadering van 29 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de dagorde van de algemene vergadering van Ivago die plaatsvindt op woensdag 29 juni 2022 om 16u45 in het stadhuis te Gent, evenals het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent op voormelde algemene vergadering goed te keuren.

 • 18.

  2022_GR_00445 - Opdrachthoudende vereniging TMVW - algemene vergadering van 17 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de dagorde van de algemene vergadering van TMVW die plaatsvindt op vrijdag 17 juni 2022 om 14u30 te Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent, evenals het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent op voormelde algemene vergadering goed te keuren.