Terug commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

Mon 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Cultuurdienst
Staf
AGB Erfgoed
Zakelijke Werking
AGB Kunsten en Design
Zakelijke Werking
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst