Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

ma 14/02/2022 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
Dienst Communicatie
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Data en Informatie

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM